Skip to content

Lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle talousarvioesityksestä vuodelle 2024

09.11.2023

Valtion nuorisoneuvostoa pyydettiin kuultavaksi eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston kokoukseen 10.11.2023. Lausunnossa nostimme esiin, että pidämme erityisen tärkeänä säilyttää etsivän nuorisotyön, nuorten työpajatoiminnan sekä nuorisoalan järjestöjen rahoituksen vuoden 2023 tasolla. Nuorten hyvinvointivajeen paikkaamiseen nuorisotyön keinoin tulisi panostaa lisäresurssein. Lisäksi valtion nuorisoneuvosto peräänkuuluttaa kokonaisvaltaista vaikutusten arviointia ja kokonaisuudessaan koordinoidumpaa nuorisopolitiikkaa.

Voit lukea lausunnon täältä.