Skip to content

Valtion nuorisoneuvoston ehdotuksia hallitusohjelmatavoitteiksi

03.12.2018

Valtion nuorisoneuvosto tuottaa vuosittain ajankohtaista tietoa nuorten arvoista ja asenteista sekä hyvinvoinnista. Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita, ja tarttuu nuorten kannalta ajankohtaisiin aiheisiin. Hallitusohjelmatavoitteet perustuvat vuosien 2015, 2016 ja 2017 nuorisobarometreihin. Hallitusohjelmatavoitteet sisältävät näiden tutkimusten perusteella valittuja nostoja nuorten elinolojen parantamiseksi Suomessa.

Nuorisobarometrien tulosten pohjalta valtion nuorisoneuvosto nosti esiin kolme teemaa: opiskelun, luottamuksen tulevaisuuteen ja sukupolvipolitiikan, ja teki näiden pohjalta ehdotuksia hallitusohjelmatavoitteiksi. Nämä nostot ovat käytettävissä niin sidosryhmille heidän omassa valmistelutyössään kuin keskustelun herättäjinä.

Ehdotukset hallitusohjelmatavoitteiksi on luettavissa täällä.