Skip to content

Lausunto luonnokseen valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2024-2027

26.01.2024

Valtion nuorisoneuvosto on antanut lausunnon Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman luonnoksesta. Yleisellä tasolla luonnos on hyvin kiinni nyky-yhteiskunnan erilaisissa haasteissa ja ilmiöissä ja se tunnistaa melko hyvin ajankohtaisia nuorten hyvinvoinnin haasteita. Kuitenkin neuvosto huomauttaa, että VANUPOa leimaa vahva ongelmakeskeisyys. Valtion nuorisoneuvosto peräänkuuluttaa myönteistä ja voimavarakeskeistä näkökulmaa nuoriin.

Lue koko lausunto täältä.