Skip to content

Valtion nuorisoneuvoston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja muiksi laeiksi

17.06.2020

Valtion nuorisoneuvosto päätti kokouksessaan 16.6.2020 antaa lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja muiksi laeiksi.

Voit lukea lausunnon tästä