Skip to content

Lausunto luonnoksesta hallituksen koulutuspoliittiseksi selonteoksi

22.01.2021

Valtion nuorisoneuvosto on antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta koulutuspoliittiseksi selonteoksi.

Lausunnossa nostetaan esille esimerkiksi lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet koulutuksen kehittämiseen, koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuvan oppimisen merkitys sekä nuorten kasvava kiinnostus politiikkaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista kohtaan.

Lue lausunto täältä.