Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ilmastolaiksi

6.9.2021 |

Valtion nuorisoneuvosto on antanut lausunnon ympäristöministeriölle ilmastolaista.

Lausunnossa kiinnitettiin huomiota lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksiin ilmastoa koskevissa päätöksissä. Lisäksi todettiin, että nuoret kannattavat ilmastotoimia.

Lue lausunto täältä