Lausunto sivistysvaliokunnalle koulutuspoliittisesta selonteosta

4.6.2021 |

Valtion nuorisoneuvosto on antanut lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle koulutuspoliittisesta selonteosta

Lausunnossa nostetaan esille esimerkiksi lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet koulutuksen kehittämiseen, koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten tilanetta sekä nuorten kasvava kiinnostus politiikkaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista kohtaan.

Lue lausunto täältä.