Skip to content

Nuoruuden pohjoisin ulottuvuus -tutkimuksen julkistamistilaisuus

02.06.2023

Nuoruuden pohjoisin ulottuvuus – Tutkimus Pohjois-Lapin seutukunnan ja saamelaiseen yhteisöön identifioituvien lasten ja nuorten vapaa-ajasta ja harrastamisesta käsittelee Pohjois-Lapin seutukunnan alueella kouluja käyvien 10–19-vuotiaiden lasten ja nuorten vapaa-aikaa ja harrastamista. Mukana on myös saamelaisnäkökulma, mikä tarkoittaa saamelaiseen yhteisöön identifioituvien lasten ja nuorten vastausten erillistä raportointia. Näiltä osin kyseessä on ensimmäinen saamelaisten lasten ja nuorten vapaa-aikaa ja harrastamista laajemmin selvittävä kyselytutkimus.

Tutkimuksessa käsitellään muun muassa lasten ja nuorten mieluisinta ja eniten aikaa vievää harrastusta sekä harrastuksen lopettamista. Samoin esimerkiksi vapaa-ajan määrää ja tyytyväisyyteen liittyviä kysymyksiä. Mukana on myös tuloksia lasten ja nuorten luontosuhteesta ja ylipäätään luonnon merkityksestä vapaa-ajan vieton ympäristönä.

Tutkimus on osa lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimusta, jonka julkaisijoita ovat Nuorisotutkimusseura, valtion nuorisoneuvosto ja valtion liikuntaneuvosto. Tutkimuksen toteutus ja julkaisutilaisuuden järjestäminen on tehty yhteystyössä Saamelaiskäräjien kanssa.

Tutkimuksen julkaisutilaisuus järjestetään 1.9.2023 klo 9.30-12.15 Saamelaiskulttuurikeskuksessa (SAJOS) Inarissa. Tilaisuutta voi seurata myös verkkolähetyksenä. Tilaisuus on tulkattu neljällä kielellä: pohjoissaame, koltansaame, inarinsaame ja suomi.

Ilmoittautuminen 24.8. mennessä tämän linkin kautta.

OHJELMA (ALUSTAVA, MUUTOKSET MAHDOLLISIA)
9.30 Kahvitarjoilu
10.15 Tilaisuuden avaus ja Saamelaiskäräjien tervehdys
puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio, Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto
10.25 Valtion nuorisoneuvoston ja valtion liikuntaneuvoston tervehdys
vs. pääsihteeri Jenni Palomäki, valtion nuorisoneuvosto
pääsihteeri Minttu Korsberg, valtion liikuntaneuvosto
10.30 Nuoruuden pohjoisin ulottuvuus – Tutkimus Pohjois-Lapin seutukunnan ja saamelaiseen
yhteisöön identifioituvien lasten ja nuorten vapaa-ajasta ja harrastamisesta
dosentti Mikko Salasuo, HY
dosentti Kati Lehtonen, JAMK
tutkija Kai Tarvainen
11.15 Keskustelua
11.30 Musiikkiesitys

Ailu Valle, rap-artisti

11.40 Nuoren puheenvuoro ja kysymys panelisteille
Mihku Näkkäjärvi
11.45 Paneelikeskustelu

Arja Nieminen, vapaa-aikapäällikkö, Sodankylän kunta

Susanna Lammassaari, nuorisotoimen ylitarkastaja, Lapin aluehallintovirasto

Anni Koivisto, 1. varapuheenjohtaja, Saamelaiskäräjät

12.10 Loppusanat
12.15 Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden juontaa Elli-Marja Hetta, Nuorisosihteeri, Saamelaiskäräjät

Povdiittâs olgosadelemtilálâšvuotân: Nuorâvuođâ tavemus olleem – Tutkâmuš Tave-Laapi kuávlukieldâ já sämmilii siärvádâhân identifisistee párnái já nuorâi rijjâääigist já puuđâldmist
Kåčč õlmmeempoʹdde: Nuõrrpoodd tââʹvmõs vuälvuõtt – Tuʹtǩǩummuš Tâʹvv-Lappi vuʹvddkååʹdd da sääʹm õutstõʹsse identifiâʹstti päärnai di nuõri frijjääiʹjest da staarjummšest
Bovdehus almmustahttindilálašvuhtii: Nuorravuođa davimus olli – Dutkamuš Davvi-Sámi guovlogieldda (seutukunta) ja sámi servošii identifiserejeaddji mánáid ja nuoraid astoáiggis ja áiggeájiin

Lisätietoja:
Jenni Palomäki
vs. pääsihteeri, valtion nuorisoneuvosto
jenni.palomaki@gov.fi tai puh. 0295330277

Minttu Korsberg
pääsihteeri, valtion liikuntaneuvosto
minttu.korsberg@gov.fi tai puh. 0295330018