Skip to content

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2022 julkaistu

31.05.2023

Vuoden 2022 lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus on julkaistu. Tutkimus on valtion nuorisoneuvoston, valtion liikuntaneuvoston ja Nuorisotutkimusseuran toteuttama yhteisjulkaisu, joka ilmestyy joka toinen vuosi. Tutkimukseen vastasi 1401 7-29-vuotiasta lasta ja nuorta.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että harrastamisen yleisyys ei ole laskenut korona-ajan vaikutuksista huolimatta. 91 prosentilla lapsista ja nuorista on harrastus. Harrastamisen yleisyydessä on kuitenkin eroja lasten ja nuorten elämäntilanteiden mukaan. Puolet 15-29-vuotiaista nuorista, joilla ei ole harrastusta haluaisi harrastaa. Merkittävimmät harrastamisen esteet ovat ajanpuute, kiinnostuksen puute ja taloudelliset syyt. Ohjattuun harrastustoimintaan osallistuminen vähenee selvästi iän myötä, mutta noin 90 prosenttia harrastaa omatoimista liikuntaa ja luonnossa liikkumista kaikissa ikäryhmissä. Onkin huomattava, että mielekäs vapaa-aika sisältää ohjattujen harrastusten lisäksi paljon muutakin. Suosittuja vapaa-ajan viettotapoja ovat esimerkiksi pelaaminen, ajan viettäminen lemmikkien kanssa sekä valokuvaaminen ja videokuvaaminen.

Valtion nuorisoneuvosto antoi tulosten pohjalta politiikkasuositukset. Neuvosto korostaa, että lapset ja nuoret ovat muita ikäryhmiä enemmän riippuvaisia yhteiskunnan tarjoamista mahdollisuuksista harrastamiseen ja vapaa-ajan viettoon. Samalla vertaissuhteet ja vapaa-aika ovat heille erityisen tärkeä osa arkea. Neuvosto näkee, että tulevalla hallituskaudella tulee mm.:

  • etsiä hallinnonalojen yhteistyöllä keinoja tukea kaikkien lasten ja nuorten vapaa-ajan osallistumismahdollisuuksia taloudellisesti
  • puuttua häirintään, syrjintään ja kiusaamiseen harrastamisessa ja vapaa-ajalla sekä
  • tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuksia omaehtoiseen vapaa-ajanviettoon esimerkiksi avaamalla kuntien tiloja.

Lue lisää täältä.