Skip to content

Selvitys koronakriisin vaikutuksista nuorisotoimialaan käynnistynyt

25.02.2021

Koronapandemian mukanaan tuoma poikkeustilanne on jatkunut pitkään. Mitä tänä aikana on tapahtunut nuorisotyölle ja sen eri toiminnoille?

Vuosi sitten oltiin nuorisotyössä uuden ja yllättävän tilanteen edessä. Koronapandemia ja siitä johtuneet poikkeusolot ja rajoitukset vaikuttivat monin tavoin. Nuorisotyön joustavuus sekä nopea reagointikyky mahdollistivat toiminnan ripeän siirtymisen verkkoon. Poikkeusajasta huolimatta pystyttiin kehittämään uusia toimintatapoja sekä tarjoamaan nuorille tukea ja toimintaa myös kasvotusten. Toisaalta myös monet toiminnot olivat tauolla.

Nuorisoneuvoston toteuttamassa selvityksessä tarkastellaan nuorten kanssa toimivien näkökulmasta mm. sitä, miten toiminta ja resurssit muuttuivat, mikä nuorisotyön ja -toiminnan rooli on jatkossa nuorten hyvinvoinnin turvaamisessa sekä miten nuorisotyössä ja -toiminnassa voidaan tulevaisuudessa varautua tällaisiin poikkeustilanteisiin.

”Tämä selvitys on hieno avaus nuorisoneuvoston arvioinneille tällä hallituskaudella. Sen avulla pystymme tuomaan näkyviin nuorisotyön roolia pandemian aikana, toiminnan muutoksia sekä tarvetta nuorten hyvinvoinnin turvaamiselle myös koronan jälkeisessä ajassa.” kuvailee varapuheenjohtaja ja nuorisoneuvoston arviointijaoston puheenjohtaja Amanda Pasanen.

Selvityksen kohderyhmänä ovat kuntien nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta, nuorisoalan järjestöt sekä nuorisokeskukset. Eri toimijoiden kokemuksia kartoitetaan sähköisellä kyselyllä ja tätä tietoa syvennetään myöhemmin kevään aikana fokusryhmähaastatteluilla. Selvitys julkaistaan syksyllä 2021, ja tuloksia esitellään muun muassa Nuori2021-tapahtumassa. Selvityksen toteuttajina toimivat MDI Publici Oy:n ja nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian muodostama konsortio.

MDI_työsuunnitelma

Lisätietoja selvityksestä
vs. pääsihteeri Eija Kauniskangas
p. 050 567 2772
eija.kauniskangas@minedu.fi