sv

Statens ungdomsråd


Statens ungdomsråd är ett expertorgan inom ungdomsarbete och ungdomspolitik som tillsätts av statsrådet.

15.08.2019 / Facebook

Uusi valtion nuorisoneuvosto sekä arviointi- ja avustustoimikunta asetettu
Valtioneuvosto on asettanut uuden valtion nuorisoneuvoston sekä arviointi- ja avustustoimikunnan. Molempien nelivuotiset toimikaudet alkavat 1.9.2019.

read more
14.08.2019 / Facebook

Oletko sinä Nuorisobarometrin 2019 kansikuvan piirtäjä? - tietoanuorista.fi
Valtion nuorisoneuvosto etsii nuorta kansikuvapiirtäjää keväällä 2020 julkaistavalle Nuorisobarometrille 2019, jonka teemana työ ja yrittäminen. Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometrissa tartutaan aina ajankohtaisiin aiheisii...

read more
09.08.2019 / Facebook

OKM:n nuorisovastuualue - Nuorten tulevaisuus
Kysely tulevasta VANUPO:sta on avattu ja siihen voi vastata 15.8.2019 asti.

Kyselyssä vastaajaa pyydetään määrittelemään ikähaitari, jolle valtaosa tulevan VANUPOn toimenpiteistä tulisi kohdistaa. Näiden lisäksi vastaaja voi määritellä kolme tärkeimpänä pitämäänsä asiaa tai toimenpidettä VANUPOn valmistelussa huomioon otettavaksi. Kyselyyn vastaaminen vie vain pienen hetken. OKM:n toivoo runsasta osanottoa.

Linkki kyselyyn löytyy täältä: https://minedu.fi/nuoriso/linjaukset

Ruotsinkieliseen kyselyversioon pääsee vaihtamalla sivun kieleksi ruotsin.

read more
26.06.2019 / Facebook

OKM:n nuorisovastuualue - Nuorten tulevaisuus
Kysely tulevasta VANUPO:sta on avattu ja siihen voi vastata 15.8.2019 asti.

Kyselyssä vastaajaa pyydetään määrittelemään ikähaitari, jolle valtaosa tulevan VANUPOn toimenpiteistä tulisi kohdistaa. Näiden lisäksi vastaaja voi määritellä kolme tärkeimpänä pitämäänsä asiaa tai toimenpidettä VANUPOn valmistelussa huomioon otettavaksi. Kyselyyn vastaaminen vie vain pienen hetken. OKM:n toivoo runsasta osanottoa.

Linkki kyselyyn löytyy täältä: https://minedu.fi/nuoriso/linjaukset

Ruotsinkieliseen kyselyversioon pääsee vaihtamalla sivun kieleksi ruotsin.

read more
25.06.2019 / Facebook

tietoanuorista.fi
Valtion nuorisoneuvosto ja Nuorisotutkimusverkosto tuottivat vuoden 2018 Nuorisobarometrin tuloksista sekä englannin- että ruotsinkieliset tiiviit versiot. Vuoden 2018 barometrin teemana on politiikka ja vaikuttaminen Euroopassa. Tiivistelmässä kootaan kansainväliselle yleisölle kiinnostavimmat tulokset. Tiivistelmät ovat ajankohtaisia esimerkiksi EU-puheenjohtajuuden myötä.

Summary in English: Youth Barometer 2018: summary https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2019/06/Youth-Barometer-2018_Verkkojulkaisu_070619.pdf

Sammandrag på svenska. Ungdomsbarometern 2018: sammandrag https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2019/06/Ungdomsbarometern-2018_Verkkojulkaisu_070619.pdf

#tietoanuorista

read more
24.06.2019 / Facebook

Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO) 2017–2019 arviointiraportti on valmistunut - tietoanuorista.fi
Valtion nuorisoneuvosto on hyväksynyt tiistaina 18.6.2019 ensimmäisen uuden nuorisolain mukaisen vuosille 2017–2019 suunnatun valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan (VANUPO) ohjelman arvioinnin. VANUPO on lakisääteinen (Nuorisolaki 5 §) valtioneuvoston ohjelma, joka sisältää tarkemma...

read more
10.06.2019 / Facebook

Tutkimus toimintarajoitteisten lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastamisesta: erilaiset toimintarajoitteet tulevat näkyviin harrastamisessa monin tavoin - tietoanuorista.fi
Tiedote, 10.6.2019 Valtion liikuntaneuvosto, valtion nuorisoneuvosto sekä Nuorisotutkimusseura ry. Noin 15 prosentilla suomalaisista lapsista ja nuorista on jokin vakava toimintarajoite, jonka vuoksi vapaa-ajan harrastamiseen liittyy erityisiä haasteita. Toimintarajoitteisista lapsista ja nuorista...

read more
06.06.2019 / Facebook

Valtion nuorisoneuvosto lausui tulevaan valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan otettavista asioista - tietoanuorista.fi
Valtion nuorisoneuvosto on nuorisolain 6§ mukaisesti antanut lausuntonsa tulevan valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan otettavista asioista. Lausunnossaan neuvosto toivoo tulevalta VANUPO:lta konkreettisia mittareita VANUPOn toteutumisen seuraamiseen sekä yhdenvertaisuutta, yhteis...

read more
04.06.2019 / Facebook

Vapaa-aikatutkimuksen 2018 toimintarajoitteisten lasten ja nuorten erillisotoksen julkistamistilaisuus - tietoanuorista.fi
10.06.2019 @ 10:00 - 12:00 - Tervetuloa kuulemaan uusinta tietoa ja keskustelemaan toimintarajoitteisten lasten ja nuorten vapaa-ajasta. Tilaisuudessa julkaistaan lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen 2018 erillisotoksen tulokset. Erillisotoksen kohteena olivat pitkäaikaissairaat ja vammaiset lap...

read more
23.05.2019 / Facebook

Nuorten tulevaisuusraportti 2019 julkistettu. Lue mitä nuoret ajattelevat opiskelusta, työelämästä ja tulevaisuudesta. | Kun koulu loppuu
Nuorten tulevaisuusraportti 2019: Ammatilliset opiskelijat kaipaavat enemmän ja laadukkaampia oppitunteja, lukiolaiset haluavat eroon pakollisten aineiden, läksyjen ja paineiden viidakosta. Toisen asteen opiskelijoita yhdistää konkretian ja työelämätaitojen opetuksen kaipuu.

read more
15.08.2019 / Twitter

RT @valtioneuvosto: Valtion nuorisoneuvosto toimii nuorisotyön ja -politiikan asiantuntijaelimenä. Sen tehtävänä on muun muassa käsitellä n…

read more
12.08.2019 / Twitter

RT @OKM_Nuoriso: Erinomaista kansainvälistä nuorten päivää! Sen kunniaksi voisi vaikka vastata VANUPO-kyselyyn, jos et vielä ole ennättänyt…

read more
19.03.2018 / Youtube

Mitä olet oppinut harrastuksissa? Mitä olet oppinut koulussa? Mitä tulevaisuudessa on tärkeää osata? Onko koulussa kivaa? Mm. näihin kysymyksiin vastaavat ...

03.02.2016 / Youtube

Vuoden 2015 Nuorisobarometri Arjen jäljillä julkaistiin 27.1.2016 klo 9-12 Stadin ammattiopistossa, Meritalon toimipisteessä (ent. Verovirasto) ...

27.01.2016 / Youtube

Arjen jäljillä - Nuorisobarometri 2015 julkistamistilaisuuden (27.1.2016) toteuttamiseen osallistui Stadin Ammattiopiston opiskelijoita ja Mediakylpylä. Videolla ...

12.06.2019 / Instagram

Hyvää Helsinki-päivää! @stadinbrankkari't pyytävät ihmisiltä lahjoituksena pehmoleluja, joita jaetaan onnettomuuksiin joutuneille lapsille! Hieno idea, jossa valtion nuorisoneuvosto sekä nuorisotyön ja politiikan vastuualue halusivat ehdottomasti olla mukana. Toivottavasti nämä kahvihuoneen nallukat voivat omaltaan osaltaan toimia sankareina ja toimia tukena ja turvana vaikeissa tilanteissa! #teepehmolelustasisankari #Helsinkipäivä #pehmolelukeräys

10.06.2019 / Instagram

Nuorisotutkimusseuran Tiina Hakanen ja Mikko Salasuo esittelevät vapaa-aikatutkimuksen 2018 toimintarajoitteisten lasten ja nuorten erillisotoksen Takuulla Liikuntaa tuloksia. #tietoanuorista #vapaaaikatutkimus

11.04.2019 / Instagram

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vastaanotti vuoden 2018 nuorisobarometrin Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla. Kuva: Matti Porre / Tasavallan presidentin kanslia

21.03.2019 / Instagram

Valtion nuorisoneuvoston pääsihteeri Herttaliisa Tuure esittelee OKM:n harrastamisen strategiaa arviointi- ja avustustoimikunnan järjestöseminaarissa Säätytalolla. #tietoanuorista #harrastaminen

12.03.2019 / Instagram

Vielä täytyy nostaa esiin meidän tämänvuotinen upea Nuorisobarometrin kansi! Tekijänä taitava Tuisku Hiltunen 🎉🎨🥇 #nuorisobarometri #tietoanuorista #kansikuva

12.03.2019 / Instagram

Nuorille tärkeimpiä asioita ovat terveys, rauha, vapaus, ihmisoikeudet ja tasa-arvo. #nuorisobarometri

12.03.2019 / Instagram

Nuorten näkemyksen mukaan Suomi on hyötynyt EU:sta. #nuorisobarometri

12.03.2019 / Instagram

Suomalaisnuoret ovat hyvin myönteisiä Eurooppaa kohtaan. #nuorisobarometri

12.03.2019 / Instagram

Nuorten optimismi omaan ja Suomen tulevaisuuteen on kasvussa. #nuorisobarometri

12.03.2019 / Instagram

Nuorten epävarmuuden ja turvattomuuden kokemukset ovat kasvussa. #nuorisobarometri