Nuorisobarometri

Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-29 -vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometri tarttuu nuorten kannalta ajankohtaisiin aiheisiin, mutta toistaa joitain tutkimuskysymyksiä säännöllisesti. Siksi se mahdollistaa myös pidemmän aikavälin asennemuutosten tarkastelun.

Valtion nuorisoneuvosto julkaisee barometrin yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa. Nuorisobarometreja voi ostaa painettuina kirjoina Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.

Nuorisobarometri 2004

Vuoden 2004 Nuorisobarometrissa selvitetään nuorten asenteita työelämää ja erityisesti yrittäjyyttä kohtaan. Lue Nuorisobarometri 2004 Issuu.com -palvelussa. Lataa PDF  

Lue lisää

Nuorisobarometri 2001

Vuoden 2001 Nuorisobarometrissa tarkastellaan nuorten sijoittumista työelämään sekä suhtautumista koulutukseen, asumiseen,  rahan käyttöön ja kuluttamiseen.   Lue Nuorisobarometri 2001 Issuu.com -palvelussa. Lataa PDF

Lue lisää

Nuorisobarometri 2/1999

Vuoden 1999 toisessa Nuorisobarometrissa kartoitetaan nuorten suhdetta vapaa-aikaan ja kulttuuriin liittyviin palveluihin sekä mielipidettä kulttuurin yleisestä merkityksestä.

Lue lisää

Nuorisobarometri 2/1998

Syksyn 1998 Nuorisobarometri käsittelee yhteiskunnallista osallistumista, politiikan painopisteitä, tulevaisuuden odotuksia ja kulttuuripalveluihin liittyviä kysymyksiä.

Lue lisää

Nuorisobarometri 1/1998

Kevään 1998 barometrissä nuoret arvioivat suomalaista peruskoulujärjestelmää sekä perusasteen jälkeisen koulutuksen heille tarjoamia valmiuksia mm. työmarkkinoilla.

Lue lisää

Nuorisobarometri 2/1997

Syksyn 1997 Nuorisobarometrissa selvitetään nuorten suhdetta osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä heidän mielipiteitään ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista.

Lue lisää

Nuorisobarometri 2/1996

Syksyn 1996 nuorisobarometrin aiheita ovat yhteiskunnalliset instituutiot ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen, EU ja päätöksenteon panostuksen kohteet.

Lue lisää