Skip to content

Undersökning om barns och ungas fritid: möjligheterna till hobbyverksamhet är fortfarande långt i från jämlika

28.02.2019

Pressmeddelande

Statens idrottsråd, statens ungdomsråd, Ungdomsforskningssällskapet rf

Får publiceras 28.2.2019, kl. 00.01

UNDERSÖKNING OM BARNS OCH UNGAS FRITID: MÖJLIGHETERNA TILL HOBBYVERKSAMHET ÄR FORTFARANDE LÅNGT I FRÅN JÄMLIKA

Majoriteten av barnen och de unga anser sig vara rätt så nöjda med sitt liv. De unga är lyckligare än någonsin under de senaste tjugo åren. Majoriteten av barnen och de unga har också en hobby. Andelen barn och unga som deltar i någon hobbyverksamhet har ökat sedan början av årtiondet, men barnens och de ungas deltagande påverkas fortfarande av hur den ekonomiska situationen upplevs. Mobbning och diskriminering är oroväckande vanligt inom idrottshobbyerna.

 

Den ekonomiska situationen har betydelse för barns och ungas möjligheter att idka idrott och motion

Det finns ett klart samband mellan möjligheterna att idka drott och motion och den ekonomiska bakgrunden. Av barnen och de unga i familjer som upplever att de har en svag ekonomisk situation deltar 32 procent varje vecka i motions- eller idrottsföreningsverksamhet, medan motsvarande andel i välbärgade familjer är 55 procent. Kostnaderna för att idka idrott och motion är höga i synnerhet i huvudstadsregionen: en fjärdedel av föräldrar till barn i åldern 6–14 år uppger att kostnaderna är över hundra euro per månad.

”Det verkar som att trots en livlig offentlig debatt och politiska åtgärder har man inte lyckats sänka kostnaderna för att delta i idrottsföreningsverksamhet och många barn och unga lämnas utanför verksamheten av ekonomiska orsaker”, säger Sami Myllyniemi, statistikforskare vid Ungdomsforskningsnätverket.

Idrott och motion är fortfarande den vanligaste hobbyn bland barn och unga. Av dem som svarade på enkäten uppgav 88 procent att de idkar någon form av idrott och motion. Barn rör på sig både självständigt och under handledning, men huvudsakligen i grupp. När man blir äldre rör man i allt högre grad på sig självständigt och ensam. Av barnen och de unga i åldern 7–29 år deltar lite färre än hälften i idrotts- eller motionsföreningsverksamhet. Det är vanligare att delta i föreningsverksamhet i de yngre åldersklasserna.

Av barnen och de unga uppgav 11 procent att de inte idkar någon form av idrott och motion. Som orsak uppgav de bland annat att de inte gillar idrott, att idrotten är för tävlingsinriktad eller att de var rädda att inte bli accepterade i gruppen.

 

Nästan en tredjedel har upplevt mobbning och diskriminering inom idrottsverksamhet

Mobbning, diskriminering och osakligt bemötande förekommer rätt så allmänt inom idrottsverksamhet för barn och unga. En tredjedel av alla 10–29-åringar som svarade på enkäten berättade att de ofta (5%) eller ibland (26 %) upplevt mobbning, diskriminering eller annat osakligt bemötande i sin idrottshobby. Särskilt barn över 15 år och barn och unga som anser sig höra till en minoritetsgrupp utsätts för mobbning, diskriminering och osakligt bemötande. Till exempel uppger ca 60 procent av de barn och unga som anser sig höra till en sexuell minoritet att de ofta eller ibland blir mobbade eller diskriminerade i sin idrottshobby.

”Resultaten är oroväckande eftersom en stor del av fritidsaktiviteterna utövas under tillsyn av vuxna. Idrott för barn ska vara en trevlig sysselsättning på fritiden, en motvikt till ett krävande skolarbete och studier. Sådana här siffror borde få varenda en att börja söka lösningar för att förebygga mobbning och diskriminering”, säger Mikko Salasuo, ansvarig forskare vid Ungdomsforskningsnätverket.

 

Föräldrarna vill att idrotten ska vara givande och inte tävlingsinriktad

Föräldrarna önskar att idrott för barn och unga i första hand ska vara en meningsfull och trevlig sysselsättning på fritiden där man lär sig att röra på sig. I fråga om handledarna och tränarna är det viktigaste att de har pedagogiskt kunnande. En klar majoritet av föräldrarna anser det inte vara önskvärt att man inom idrottshobbyerna siktar på att bli elitidrottare.

”Utbud och efterfrågan verkar inte mötas inom den handledda idrottsverksamheten. Det är känt att tyngdpunkten i föreningsverksamheten ligger på tävlingsidrott, men barnens föräldrar ställer sig avvisande till alltför idrottsliga mål”, säger Salasuo.

Olika metoder för att främja hobbyverksamhet bland barn och unga har redan behandlats bland annat i undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp för hobbyverksamhetsstrategin. Ett sätt att främja de ungas möjligheter till hobbyverksamhet är genom appen Hobbypasset, som innehåller olika hobbyförmåner som är skräddarsydda för unga, till exempel inträdesbiljetter till simhall och gym, biljetter till föreställningar, konserter och olika evenemang. Avsikten är att kommunerna ska ha tillgång till Hobbypasset i år.

***

Uppgifter om publikationen:

Tiina Hakanen & Sami Myllyniemi & Mikko Salasuo (red.) Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018. ISBN 978-952-7175-80-4 (inb.), 145 s., 28 euro.

Statens ungdomsråds publikationer ISSN 1455-268X (tryckt), nr 61

Publikationer (Ungdomsforskningssällskapet) ISSN 1799-9219, nr 215

Statens idrottsråds publikationer 2019:2, ISSN-L 2242-4563

***

Undersökning om barns och ungas fritid:

Undersökningen om barns och ungas fritid är en intervjuundersökning som kommer ut med två års mellanrum och behandlar 6–29-åringarnas fritid och fritidstrender. Huvudtemat för undersökningen 2018 var idrott och motion. Undersökningen om barns och ungas fritid genomförs i samarbete mellan statens ungdomsråd, statens idrottsråd, undervisnings- och kulturministeriet samt Ungdomsforskningsnätverket.

 

Undersökningen om barns och ungas fritid 2018 offentliggörs den 28 februari 2019 kl. 12.00–14.30 i Ständerhuset (sal 15, 2:a våningen) i Helsingfors. Forskarna träffar medierna efter tillställningen. Offentliggörandet av undersökningen kan också följas på nätet i direktsändning på adressen:  http://videonet.fi/minedu/20190228/

***

Ytterligare information:

Mikko Salasuo, ansvarig forskare, Ungdomsforskningsnätverket, tfn 040 548 5520, mikko.salasuo@nuorisotutkimus.fi

Tiina Hakanen, statistikforskare, Ungdomsforskningsnätverket, tfn 044 416 5349, tiina.hakanen@nuorisotutkimus.fi

Sami Myllyniemi, forskare, Ungdomsforskningsnätverket, tfn 040 715 1721, sami.myllyniemi@nuorisotutkimus.fi

Ackreditering av media, begäran om intervjuer och material:

Saku Rikala, planerare, statens idrottsråd, tfn 029 533 0042, saku.rikala@minedu.fi