Skip to content

Uusi nuorisolaki voimaan: tervetuloa valtion nuorisoneuvosto

03.01.2017

nuora_logoNuorisotoimiala on saanut yli kahden vuoden työn ja ponnistelujen jälkeen uuden lain. Valmistelussa kuultiin nuorisoasioihin perehtyneitä asiantuntijoita ja siihen pääsivät vaikuttamaan myös nuoret itse. Eduskunta hyväksyi nuorisolain 23.11.2016 ja se vahvistettiin 21.12.2016. Laki on tullut voimaan 1.1.2017.

Uudella nuorisolailla on tavoitteena vahvistaa nuorten osallisuutta, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä ja harrastamista, edistää nuorten yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Uuden lain myötä valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan nimi muuttuu valtion nuorisoneuvostoksi. Nuorisoneuvoston asettaa valtioneuvosto ja sen tehtävänä on:

1) käsitellä nuorten kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita ja arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia nuoriin ja nuorille suunnattuihin palveluihin ja toimintoihin;

2) tehdä aloitteita ja esityksiä nuorisopolitiikan kehittämiseksi;

3) tuottaa ajankohtaista tietoa nuorista ja heidän elinoloistaan;

4) antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan otettavista asioista;

5) seurata toimialan kansainvälistä kehitystä ja yhteistyötä.

Julkaisemme tammikuun aikana tietoanuorista.fi -sivustolla ja sosiaalisen median kanavillamme blogikirjoitussarjan nuorisolakiuudistukseen ja uuden nuorisolain sisältöihin liittyen. Kirjoituksissa nuorisotoimialan eri toimintalohkoilla työskentelevät asiantuntijat kertovat: Mitä uusi nuorisolaki tuo ja mitä vie, kun sitä tarkastelee oman työn näkökulmasta. Kirjoittajat edustavat järjestöjä, kunnallista nuorisotyötä, etsivää nuorisotyötä ja nuorten työpajatoimintaa.

Uuteen nuorisolakiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa: finlex.fi