Skip to content

Vaalit suurella V:lla

08.05.2014

Nyman-Johanna

Vaalit suurella V:lla lähestyvät taas. Minua jo hieman kyllästyttää kaikki puhe vaaleista ja äänestämisestä. Samalla on muistettava että tulevat EU:n parlamentinvaalit ovat hyvinkin tärkeät Euroopan tulevaisuudelle.

Vaaleissa tulee korostumaan kaksi tärkeää valintaa. Ensimmäinen valinnoista koskee melko perinteistä, mutta erittäin ajankohtaista asiaa. Se on valinta valtion menojen leikkauksien ja varojen käyttöjen välillä. Menoleikkaukset tarkoittavat tasapainoista julkista taloutta mutta samalla vähemmän rahaa kouluihin, köyhyyden lisäämistä ja mahdollisesti yhteiskunnan vakauden kannalta vaarallisia protestiliikkeitä. Menojen lisääminen taas tarkoittaa velkataakan lisäämistä, joka vuorostaan vaikeuttaa talouden kuntoon saamista ja taloudellisen kasvun luomista. Perinteisesti voisi anoa että kyseessä on vasemmisto- tai oikeistopolitiikan välillä valitseminen.

Toinen suuri valintakysymys on uudempi. Se taas koskee valintaa avoimuuden ja impivaaralaisuuden välillä. Ollaanko täällä keskenämme ja suljemme rajat, vai haluammeko avoimuutta ja lisää kanssakäymistä. Tähän valintaan kytkeytyy myös kysymys EU:n olemassa olosta. EU:ssa on puolueita jotka haluavat rakentaa muureja maiden välille sekä estää ihmisiä tulemasta EU:n alueelle muualta. Eräät näistä ”skeptikkopuolueista” ovat jopa rasistisia. Haluaako EU lisää monikulttuurisuutta vai ei. Haluammeko lisätä mahdollisuuksia liikkua ja käydä kauppa muiden kanssa vai emme.

Nuoret ovat EU: n kansalaisia siinä missä muutkin. Mutta on hyvä muistaa, että talousvaikeudet ovat osuneet kovimmin juuri nuoriin. Valinnat ovat melko selkeät. Joskus kuulee sanottavan, että Euroopan parlamentilla ei ole valtaa. Tämä ei pidä paikkaansa – parlamentilla on valtaa ja sillä on väliä kuka siellä on päättämässä asioista. Näillä vaaleilla on myös merkitystä kansalliseen politiikkaan. Ainakin minä aion äänestää 25.5 ja kannustan myös kaikkia muita nuoria niin tekemään. Äänestysmahdollisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että sinulle tarjotaan palaa vallan kakusta – tästä ei tulisi kieltäytyä.

Lisää tietoa EU:sta, vaaleista ja nuorista löydät täältä!

League of Young Voters

Johanna Nyman
Youth Forumin hallituksen jäsen