Skip to content

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma

30.09.2016

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan otettavista asioista. Valmisteilla olevaan nuorisolakiin on kirjattu valtakunnallinen nuoristyön ja -politiikan ohjelman ensimmäinen kausi olisi vuodet 2017-2019, ja uuden nuorisolain olisi tarkoitus astua voimaan 1.1.2017.

Neuvottelukunta korostaa, että valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman keskiöön on otettava toimet, joilla autetaan nuorta saavuttamaan hyvä arki. Nuorisopolitiikka on ennen kaikkea hyvän arjen politiikkaa. Se on mukana tekemässä mielekästä vapaa-aikaa, vahvistamassa lähiyhteisöjä sekä mahdollistamassa opiskelun, työn ja turvallisen kodin. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta katsoo, että haastavassa yhteiskunnallisessa tilanteessa tulevalla ohjelmakaudella nuorisopolitiikan tulee keskittyä arjen sujuvuuteen.

Lausunto luettavissa kokonaisuudessaan tästä.