Valtion nuorisoneuvoston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja muiksi laeiksi

17.6.2020 |

Valtion nuorisoneuvosto päätti kokouksessaan 16.6.2020 antaa lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja muiksi laeiksi.

Voit lukea lausunnon tästä