Skip to content

Valtion nuorisoneuvoston toimintasuunnitelma hyväksytty

20.12.2019

Valtion nuorisoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 19.12.2019 toimintasuunnitelman vuosille 2020-2023. Toimintasuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa neuvoston 31.8.2023 asti kestävän toimikauden aikana.

Toimintasuunnitelmassa määriteltiin valtion nuorisoneuvoston kauden painopistealueiksi tulevaisuus- ja ennakointityön kehittäminen sekä neuvoston tunnettuuden ja vaikuttavuuden vahvistaminen. Toimintasuunnitelma on jaettu neljään osaan: tutkimustyöhön, arviointityöhön, ennakointityöhön sekä nuorisotoimialan kansainvälisen kehityksen ja yhteistyön seurantaan. Toimintasuunnitelmassa määritellään ne uudistukset ja laajakantoiset ja periaatteelliset asiat, joita valtion nuorisoneuvosto aktiivisesti seuraa ja joihin se ottaa kantaa toimikautensa aikana. Näitä uudistuksia ovat esimerkiksi oppivelvollisuusiän laajentaminen ja sosiaaliturvauudistus ja laajakantoisia ja periaatteellisia asioita esimerkiksi ilmastonmuutos ja väkivaltainen ekstremismi.

Voit lukea toimintasuunnitelman täältä.