Yhteystiedot

Valtion nuorisoneuvosto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 Valtioneuvosto
(Käyntiosoite: Meritullinkatu 10, Helsinki)

Pääsihteeri Anna-Maria Tenojoki
02953 30420
050 479 6220

Erityisasiantuntija Anssi Pirttijärvi
02953 30029
050 570 4348

Erityisasiantuntija Eija Kauniskangas
02953 30477
050 567 2772

Hallinnollinen avustaja Alina Arjatsalo
02953 30441
050 479 7399

etunimi.sukunimi@gov.fi