Skip to content

Ehtikö nuori olla lapsi?

20.11.2015

Lastkaukoputkien oikeuksien päivänä on hyvä pysähtyä miettimään lasten ja nuorten asemaa Suomessa. Vaikka meillä Suomessa kansainvälisillä mittareilla lapsilla ja nuorilla meneekin hyvin, huolestuttavaa   on, että hyvinvointia uhkaavat ongelmat kasaantuvat yhä pienemmälle joukolle.

Tämän vuoden Lapsen oikeuksien teemana on lapsiperheiden köyhyys. Perheiden köyhyys näkyy arjessamme yhä voimakkaammin. Lasten näkökulmasta köyhyys voi aiheuttaa syrjäytymistä ja eriarvoisuuden tunnetta. Samalla lapset seuraavat vanhempiensa kamppailua taloudellisten haasteiden keskellä. Perheiden köyhyys vaikuttaa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin, vaatetukseen sekä koulutusvalintoihin. Syrjäytyminen ja eriarvoisuuden tunteminen voi johtaa myös masennukseen. Vaikka vanhemmat tukisivatkin lasta, ikätovereiden voi olla vaikea ymmärtää erilaisuutta.

Järjestöillä ja kolmannen sektorin toimijoilla on iso rooli syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentämisessä. Meillä on onneksi toimijoita, jotka tarjoavat edullisia ja laadukkaita harrastusmahdollisuuksia.  Se, että lapsi ja nuori voi sanoa harrastavansa, kuten muutkin ikätoverit, voi olla se pieni tekijä, joka estää syrjäytymisen. Me kaikki voimme pienillä teoilla tukea näitä toimijoita ja auttaa lasten ja nuorten arkea.

Lapset ja nuoret tarvitsevat perheen tuekseen. Perheiden tukemiseksi tarvitaan erilaisia palveluja, jotka tulee olla helposti löydettävissä ja saatavissa. Avun hakemisesta tulee tehdä hyväksyttävää ja leimaantumisen pelko pitää häivyttää. Kun saamme pidettyä perheiden tukemisen ennaltaehkäisevässä toiminnassa, lasten kasvu on vakaalla pohjalla.

HiekkalaatikkoLasten oikeuksien yksi tärkeimmistä kirjauksista on lapsen oikeus olla lapsi. Lapsella on oikeus leikkiin. Leikillä on kehityksen kannalta iso merkitys ja sen tukemiseen ja leikkimisen mahdollisuuteen meidän aikuisten tulee antaa mahdollisuus. Leikin avulla lapset kehittävät sosiaalisia taitoja sekä mielikuvitusta. Ne nuoret, jotka ovat saaneet lapsena leikkiä ja kehittää sosiaalisia taitojaan ja luovuuttaan, ovat saaneet vahvan perustan kasvulleen aikuisuuteen.  Lapsena koettu turvallisuus ja vanhempien läsnäolo luovat nuorelle tuen, johon nuoruuden myllerryksessä voi tukeutua. Nuorikin tarvitsee kiireettömän vanhemman läsnäoloa kotona. Paljon puhutaan hellyyden ja rakkauden osoittamisesta lapsille, mutta meidän vanhempien tulee muistaa, että nuori kaipaa syliä ja rakkautta yhtä paljon.

Maailman raadollisuus käy yhä nuoremmille selväksi älypuhelimien ja uutisvirran kautta. Media, kaverit ja yhteiskunta tuovat paineita ja huolta. Pelkoa välittyy uutisten kautta nuorten päivään yhä enemmän. Lapset ehtivät olla lapsia liian lyhyen ajan. Meidän aikuisten on annettava lasten olla lapsia ja antaa heidän kokea turvallinen lapsuus. Tämän päivän lapset ovat huomisen nuoria.

Herttaliisa Tuure
Pääsihteeri
Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta