Skip to content

Kilpailu nuorille – suunnittele Nuoralle logo

09.11.2015

logokilpailu_pieni

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta järjestää kaikille alle 29-vuotiaille nuorille avoimen suunnittelukilpailun neuvottelukunnan uudesta logosta!

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta – Nuora on valtioneuvoston asettama asiantuntijaelin. Nuora toimii aktiivisesti tuoden lasten ja nuorten näkökulmaa päätöksentekoon ja tekee omia kannanottoja ajankohtaisista asioista yksin ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Nuora on verkostoitunut eri tahojen kanssa ja tekee tiivistä yhteistyötä arvioidessaan valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia nuoriin. Nuoria kuullaan ja osallistetaan säännöllisesti Nuoran toiminnassa. Julkaisutoiminnallaan Nuora saa tärkeää tietoa nuorten elinoloista ja saatua tietoa hyödynnetään laajasti.

Voittajatyön tekijälle Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta maksaa 500 euron palkkion.

Logo:
Toivomme, että logo kuvaa yhteistyötä ja vaikuttamista. Logo on nuorekas, monikäyttöinen ja siinä on vähintään yksi väri, jota voi käyttää graafisen ilmeen uudistustyön tukena.

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnasta käytetään lyhennettä Nuora. Logon suunnittelussa tulee ottaa huomioon nuorisolain uudistuksen myötä tapahtuva nimen muutos Valtion nuorisoneuvostoksi. Nimen muutoksesta huolimatta Nuora-lyhennettä voidaan käyttää.

Logoa pyydetään sekä pdf että jpg –muodossa. Jos logon yhteydessä on nimi, tulee logosta tehdä kaksi versiota: Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta ja Valtion nuorisoneuvosto. Myös pelkkä lyhenne Nuora logon yhteydessä käy.

Logossa käytettävä fontti tulee olla yleisesti saatavilla tai se tulee toimittaa ehdotuksen mukana.

Kilpailun säännöt:
Kilpailu on suunnattu alle 29-vuotiaille nuorille. Logoehdotuksien saatteena tulee olla kilpailuun osallistuneen nuoren nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymäaika. Saaduista ehdotuksista kootaan tietoanuorista.fi-sivulle äänestys, joka toimii päätöksenteon tukena. Lopullisen päätöksen logon valinnasta tekee Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta ja toimiston henkilökunta joulukuussa 2015. Kilpailun voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja kilpailun voittajan nimi julkaistaan tietoanuorista.fi-sivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.

Ehdotukset tulee toimittaa pdf ja jpg -muodossa osoitteeseen nuora@minedu.fi 4.12.2015 klo 12 mennessä.

Liitetiedostojen maksimikoko on 10 Mt.

Voittajalogosta tulee lisäksi toimittaa varsinaiset taittotiedostot Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnalle.

Kilpailun voittajalogon tekijän-, omistus- ja käyttöoikeudet siirtyvät ilman erillistä korvausta Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnalle. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnalla on oikeus muuttaa ja muokata aineiston sisältöä, ulkoasua esim. nimenmuutoksen johdosta ja levittää aineistoa sekä valmistaa siitä kappaleita. Valtion nuorisoasian neuvottelukunnalla on oikeus siirtää luovutetut oikeudet edelleen kolmannelle osapuolelle. Kilpailun voittaja ei saa ilman lupaa luovuttaa tai muulla tavoin antaa näitä tietoja kolmannen osapuolen käyttöön.

Kilpailun voittajalla on oikeus käyttää tietoa logokilpailun voitosta ja voittajatyötä referenssinä.

Onnea kilpailuun!

Lisätietoja
Herttaliisa Tuure
Pääsihteeri
Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta
herttaliisa.tuure@minedu.fi
0295 330 356
www.tietoanuorista.fi