Skip to content

Entistä parempi nuoriso

12.12.2013

Timo Kontio

 

Nuorisotyöttömyys, koulupudokkuus ja monet muut nuorten elämässä läsnä olevat ongelmat ovat puhuttaneet Suomessa jo vuosia. Erityisesti tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ottanut asiakseen nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen ennalta. Tämän selkeämpää signaalia ei ole annettavissa siitä, että nuorten asia tärkeä ja kaikille meille yhteinen. Nuorten ongelmista ja kohtaamista vaaroista puhuminen on hyvä asia, mutta monet nuoret myös muistuttavat siitä, etteivät he ole syrjäytyneitä tai ongelmissa. Jos keskitytään vain negatiivisiin asioihin, jäävät positiiviset näkökulmat huomiotta. Käytetään siis hetki hyvien asioiden huomioimiseen.

 

Syksyllä julkaistiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta jälleen kouluterveyskysely. Se kartoittaa lasten ja nuorten hyvinvointia valtakunnallisesti. Se käy läpi terveyskäyttäytymistä, sosiaalisia suhteita, elinoloja ja monta muuta tärkeää näkökulmaa. Keskeinen huomio kyselyn tuloksia läpi käydessä on se, että merkittävä osa ongelmista on vähenemässä. Nuorten vanhempien kuin heidän itsensäkin terveyskäyttäytyminen on paranemaan päin, yksinäisyys vähenemässä sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoon tehdyt panostukset näyttävät tuottavan tulosta.

 

Edelleen toisella asteella ammattiin opiskelevien ja lukiolaisten välillä on merkittäviä eroja lukiolaisten hyväksi. Samoin tyttöjen ja poikien välillä on useimpien mittareiden mukaan eroja siten, että tyttöjen asiat ovat poikia paremmin. Suurimmat kuilut ryhmien välillä kuitenkin ovat monilta osin supistumassa. Nuorten omat kokemukset hyvinvoinnistaan ovat yleisesti paranemaan päin ja samaa kertoo heidän kertomuksensa käyttäytymisestään. Esimerkiksi kun lukiolaispojista vielä vuosina 2004-2005 joka kolmas kertoi olevansa vähintään kerran kuukaudessa tosi humalassa, samaa kertoo tänä vuonna enää noin joka viides.

 

Koulussa viihtyminen on parantunut kautta linjan. Opettajat arvostavat oppilaiden mielipidettä ja kannustavat ottamaan kantaa entistä paremmin. Nykyinen taso ei ole riemunkiljahduksia herättävän korkea, mutta suunta on parempaan. Vaikuttaa siltä, että kouluissa esiintyviin ongelmiin todella puututaan aiempaa paremmin. Siis nuorten asiat ja pahoinvointi eivät jää pelkästään puheen tasolle.

 

Nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen on meille kaikille yhteinen tehtävä. Eroja eri nuorisoryhmien välillä on ja niiden ratkaisemiseksi on todella tehtävä työtä. Koulutusalojen väliset terveys- ja hyvinvointierot ovat paikallisesti hyvin merkittäviä, joten vaikka hyviä signaaleita tuoreessa kouluterveyskyselyssä havaitaan, ei näilläkään tuloksilla saa jäädä lehdellä soittelemaan.

 

 

Timo Kontio

 

Kirjoittaja on Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n jäsen Nuorassa