Skip to content

Päivittäin tupakoivien nuorten määrä laskussa

01.11.2013

Nuorten päivittäinen tupakointi on vähenemässä entisestään mutta erot ovat vielä huomattavan isot lukion ja ammattikoulujen välillä. Yleisintä päivittäinen tupakointi on ammattikoulujen tyttöjen keskuudessa. Tiedot käyvät ilmi uudesta kouluterveyskyselystä (http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely). Nuora päivittää parhaillaan kaikkia nuorten hyvinvointi-indikaattoreita ja puuttuvat indikaattorit lisätään myös tietoanuorista.fi-sivuille