Päivittäin tupakoivien nuorten määrä laskussa

1.11.2013 |

Nuorten päivittäinen tupakointi on vähenemässä entisestään mutta erot ovat vielä huomattavan isot lukion ja ammattikoulujen välillä. Yleisintä päivittäinen tupakointi on ammattikoulujen tyttöjen keskuudessa. Tiedot käyvät ilmi uudesta kouluterveyskyselystä (http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely). Nuora päivittää parhaillaan kaikkia nuorten hyvinvointi-indikaattoreita ja puuttuvat indikaattorit lisätään myös tietoanuorista.fi-sivuille