Skip to content

Nuorisobarometri 2012

02.05.2012

Vuoden 2012 Nuorisobarometrin teemana ovat sukupolvisuhteet.Nuorisobarometri 2012 Monipolvinen hyvinvointi toteutettiin uudella tavalla siten, että nuorten lisäksi mukaan otettiin nuorten vanhemmista koostuva otos. Näin sukupolvien välisen vuorovaikutuksen tutkimiseen avautuu mahdollisuus nimenomaan perhesuhteiden kautta, ja hyvinvoinnin rakentumista päästään tarkastelemaan ylisukupolvisuuden, tässä nimenomaan hyvinvoinnin monimutkaisen periytymisen, näkökulmasta.Nuorisobarometrin aineisto tuo tarkasteluun lapsuudenkodin taustojen yhteyksiä nuorten arkeen ja elämäntapaan. Ylisukupolvisuuden teemassa on vahvasti läsnä niin tutkimuksellinen kuin yhteiskunnallinen näkökulma, sillä se liikkuu paitsi monitieteisen nuorisotutkimuksen, myös nuoriso-, perhe- ja yhteiskuntapolitiikan kentillä.Tutkimuskohteena sukupolvet on ikiaikainen, mutta nyt teemana myös poliittisesti monin tavoin pinnalla. Sukupolvipolitiikasta saa ja pitää tänä päivänä puhua, mikä ei aina ole suomalaisessa poliittisessa keskustelussa ollut itsestään selvää.Lue Nuorisobarometri 2012 Issuu.com -palvelussa.Lataa PDFDownload and read: Summary in English   PDF