Uutiset

6.4.2021 |

Kirjoittajakutsu: Nuorten elinolot -vuosikirjaan 2022 etsitään artikkelikirjoittajia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Nuorisotutkimusverkosto ja valtion nuorisoneuvosto julkaisevat Nuorten elinolot -vuosikirjan marraskuussa 2022. Nuorten elinolot -vuosikirja tuottaa tietoa nuoruuden ikävaiheesta kulloinkin ajankohtaisen ilmiön näkökulmasta. Nuorten elinolot 2022 -vuosikirja tarkastelee monitieteisesti nuoruutta tälle ajalle ominaisen poikkeuksellisuuden näkökulmasta. Nuoret poikkeustilassa -julkaisussa nuoruutta ja nuorten elinoloja lähestytään sukupolvikokemuksena covid-19 -pandemian...

Lue lisää

23.3.2021 | ,

Nuorisobarometri 2020: Nuoret pääosin tyytyväisiä palveluihin, ongelmia erityisesti kohdennetuissa palveluissa

Nuorten palvelukokemukset ovat pääosin myönteisiä. Jopa 95 prosenttia nuorista koki, että oli saanut riittävästi terveydenhuollon sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palveluja. Työllisyyspalvelujen ja mielenterveyspalvelujen saatavuus arvioitiin lähes yhtä hyväksi. Tiedot ilmenevät vuoden 2020 Nuorisobarometrista, jonka aiheena olivat nuorille tarjottavat palvelut. Tutkimuksen aineisto kerättiin alkuvuonna 2020 ennen kuin korona rantautui Suomeen....

Lue lisää

11.3.2021 |

Nuorten kuntavaaligallup: Kuntavaalit kesäkuulle – kuka ottaa kopin nuorten äänistä?

Kuntavaalien siirtyminen kahdella kuukaudella antaa puolueille lisäaikaa rakentaa kampanjoitaan ja suunnata viestejään eri äänestäjäryhmien tarpeiden mukaisesti. Alle kolmekymppisillä äänestäjillä puoluekartta näyttää varsin erilaiselta kuin koko äänestäjäkunnassa Nuorten äänistä käydään puolueiden kesken kireää kamppailua. Taloustutkimus haastatteli 1 505 18–29-vuotiasta nuorta puhelimitse valtion nuorisoneuvoston toimeksiannosta helmikuussa 2021. Nuorten äänissä ovat vahvimmin...

Lue lisää

25.2.2021 |

Selvitys koronakriisin vaikutuksista nuorisotoimialaan käynnistynyt

Koronapandemian mukanaan tuoma poikkeustilanne on jatkunut pitkään. Mitä tänä aikana on tapahtunut nuorisotyölle ja sen eri toiminnoille? Vuosi sitten oltiin nuorisotyössä uuden ja yllättävän tilanteen edessä. Koronapandemia ja siitä johtuneet poikkeusolot ja rajoitukset vaikuttivat monin tavoin. Nuorisotyön joustavuus sekä nopea reagointikyky mahdollistivat toiminnan ripeän siirtymisen verkkoon. Poikkeusajasta huolimatta pystyttiin...

Lue lisää

15.2.2021 |

Kuntavaaligallupissa selvitetään nuorten äänestysaikeita

Valtion nuorisoneuvosto on teettänyt Taloustutkimuksella vaaligallupin nuorten 18-29-vuotiaiden äänestämisestä. Gallupissa on kysytty 18-29-vuotiailta nuorilta äänestyskäyttäytymisestä huhtikuun 2021 kuntavaaleissa sekä siitä, mistä nuoret haluavat tietoa ehdokkaista ja puolueista. Tarkoituksena on selvittää nuorten aikomusta äänestää, syitä äänestämättä jättämiselle sekä kampanjoinnista korona-aikana. Julkistustilaisuus järjestetään 11.3.2021 klo 9-10 etätilaisuutena. Linkki päivitetään internet-sivuille. OHJELMA...

Lue lisää

4.2.2021 |

Nuorisobarometri 2020 ja Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020 julkaisutilaisuuden ajankohdat päätetty

Nuorisobarometri 2020 julkaistaan 23.3.2021 klo 9-11 etätilaisuutena. Barometrin aiheena ovat nuorten palvelut – sote-palvelut, työvoimapalvelut sekä nuorisotyön palvelut. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020 julkaistaan 5.5.2021 etätilaisuutena. Vapaa-aikatutkimuksen aiheena ovat lasten ja nuorten harrastukset, vapaa-aika, järjestökiinnittyneisyys – erityisesti tutkimus luotaa lasten median käyttöä. Lisätietoa tulee piakkoin internet-sivuillemme. Valtion nuorisoneuvosto julkaisee...

Lue lisää

25.1.2021 |

Henkilövaihdoksia nuorisoneuvoston sihteeristössä

Pääsihteeri Anna-Maria Tenojoen virkavapaan aikana 1.2.2021 alkaen vs. pääsihteerinä toimii Eija Kauniskangas, ja 1.3.2021 alkaen vs. suunnittelijana Elina Peltonen.   Eijan työt nuorisoneuvostossa käynnistyivät suunnittelijan pestissä viime syksynä, jolloin työnkuvaan kuuluivat erityisesti arviointiin liittyvät tehtävät. Pääsihteerin sijaisuuden myötä työtehtävät laajenevat koskemaan laajemmin neuvoston toimintaa. Eijan tausta löytyy  nuorisotoimialalta ja koulutukseltaan...

Lue lisää

18.11.2020 |

Nuorisoneuvosto pyytää tarjouksia koronakriisin vaikutuksia nuorisotoimialaan koskevasta selvityksestä

Nuorisoneuvosto teettää kevään 2021 aikana selvityksen koronakriin vaikutuksista eri nuorisotyön ja -toiminnan muotoihin. Selvityksen tavoitteena on tarkastella kriisin vaikutuksia nuorten kanssa toimivien näkökulmasta. Keväällä 2020 maailmanlaajuisesti puhjennut COVID-19 pandemia ja siitä johtuneet poikkeusolot ja rajoitukset vaikuttivat monin tavoin nuorisotoimialaan. Nuorille suunnatut palvelut ja harrastustoiminta perustuvat paljolti sosiaalisiin kontakteihin, joita...

Lue lisää

10.11.2020 |

Nuorten elinolot -vuosikirja 2020 julkaistu

Nuorten perheet ja läheissuhteet – Nuorten elinolot -vuosikirja 2020 on julkaistu. Nuorisotutkimusseuran sivuilla olevan tiedotteen mukaan nuoret aikuiset kokevat perhe-elämän ja vapaa-ajan yhdistämisen haasteellisena, ja nuoret aikuiset asuvat yhä useammin yksin. Vuosikirja tuo esiin nuorten perhesuhteiden moninaisuuden ja perheen määrittelyn haasteita. Teoksessa perheiden merkityksiä tarkastellaan lasten ja nuorten sekä...

Lue lisää

1 2 3 14