Uutiset

30.11.2017 |

Valtion nuorisoneuvosto päätti toimintasuunnitelmastaan vuosille 2018–2019

Valtion nuorisoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 28.11.2017 toimintasuunnitelman loppukaudeksi. Tutkimus- ja arviointityössä valtion nuorisoneuvosto on mukana esimerkiksi alkuvuonna 2018 julkaistavassa harrastamisen arvioinnissa yhteistyössä STEAn ja valtion liikuntaneuvoston kanssa. Tutkimustyössä toteutetaan myös vuonna 2018 ja 2019 julkistettavat nuorisobarometrit ja vapaa-aikatutkimukset. Ennakointityössä valtion nuorisoneuvosto ja valtion liikuntaneuvosto valmistelevat yhteisen liikunta- ja nuorisopoliittisen tulevaisuuskuvan,...

Lue lisää

4.10.2017 |

Mitä luet ja miksi?

Valtion nuorisoneuvosto kysyy nuortenideat.fi-palvelun kautta mitä nuoret lukevat ja miksi? Mitä nuoret suosittelevat kaverille luettavaksi ja mitä luetaan kouluissa tai vapaa-ajalla. Linkki kyselyyn https://www.nuortenideat.fi/fi/ideat/1112/

Lue lisää

26.9.2017 |

Keskustelunavaus: Oppilaitokset ja nuorisojärjestöt yhteistyöhön lisäämään nuorten yhteiskunnallista aktiivisuutta

Meitä lähestyy vaalisuma: reilussa puolessatoista vuodessa pidetään presidentinvaalit, maakuntavaalit, eduskuntavaalit ja eurovaalit. Nuorilta löytyy kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin, mutta silti monet jättävät äänestämättä. Peruskoululla ja toisen asteen koulutuksella on tärkeä rooli nuorten poliittisen tietämyksen opetuksessa, mutta koulun ulkopuolinen nuorten omaehtoinen toiminta antaa mahdollisuuden harjoitella näitä taitoja käytännössä. Oppilaitosten ja nuorisojärjestöjen...

Lue lisää

8.8.2017 |

Suunnittelijan paikka auki valtion nuorisoneuvostossa

Valtion nuorisoneuvostossa on auki suunnittelijan paikka. Haku valtiolle.fi-verkkosivun kautta 23.8.2017 klo 16.15. Tehtävä on määräaikainen ja se päättyy 31.8.2019. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriön toimialaan kuuluvat myös opintotuki-, kirkollis- ja tekijänoikeusasiat. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis-...

Lue lisää

22.6.2017 |

Valtionhallinnon toimenpiteiden ja ohjauskeinojen arviointihanke – teemana lasten ja nuorten harrastamisen edistäminen

Valtion nuorisoneuvosto, valtion liikuntaneuvosto ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA ovat käynnistäneet yhteistyössä valtionhallinnon toimenpiteiden ja ohjauskeinojen arviointihankkeen koskien lasten ja nuorten yhdenvertaista mahdollisuutta harrastaa. Lukuisilla valtionhallinnon toimialoilla, kuten liikunta-, nuoriso-, koulutus-, kulttuuri- ja hyvinvointi- ja terveyspolitiikassa, on tavoitteena joko suoraan tai välillisesti edesauttaa sitä, että jokaisella lapsella ja...

Lue lisää

21.6.2017 |

Wanted! Nuori kansikuvapiirtäjä

Valtion nuorisoneuvosto etsii nuorta kansikuvapiirtäjää. Tilauksessa on kaksi kansikuvaa: osaaminen ja koulutus -teemaiseen Nuorisobarometriin, joka julkaistaan alkuvuodesta 2018 ja liikunta-teemaiseen Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimukseen, joka julkaistaan syksyllä 2018. Jos koet, että olen etsimämme alle 29-vuotias nuori, kuvataiteesta/valokuvaamisesta/piirtämisestä kiinnostunut taiteilija, ota meihin yhteyttä. Lähetä työnäytteesi yhteystietojesi kera osoitteeseen: nuora@minedu.fi 31.8.2017...

Lue lisää

12.5.2017 |

Toimenpide-ehdotuksia nuorten turvapaikanhakijoiden vastaanottovaiheeseen

Valtion nuorisoneuvoston toteutti yhdessä Nuorisotutkimusverkoston ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa Nuoret vastaanottokeskuksissa –tutkimus- ja vapaaehtoishankkeen. Yhtenä hankkeen tuotoksena syntyi Nuoret vastaanottokeskuksissa –kirjoitussarja, jossa tuodaan esille turvapaikkaa Suomesta hakevien nuorten ja heidän parissaan toimivien kokemuksia ensimmäisistä kuukausista Suomessa. Kirjoituksissa tutkijat ja kirjoittajat valaisevat paitsi nuorten turvapaikanhakijoiden virallista asemaa myös arjen...

Lue lisää

2.5.2017 |

Nuori, vaikuta vuoden 2018 Nuorisobarometrin kysymyksiin!

Nuorisobarometrin tehtävänä on kerätä ajantasaista seurantatietoa Suomessa asuvien 15-29-vuotiaiden nuorten arvoista ja asenteista. Vuoden 2018 barometri pureutuu pohtimaan suomalaisnuorten eurooppalaisuutta. Kenellä on valtaa Euroopassa – ja keneltä sitä puuttuu? Millaisena hahmottuvat eurooppalaiset arvot – vai onko niitä ollenkaan? Mitä eurooppalaisuus suomalaisnuorille merkitsee? Ehdota kysymyksiä Nuorisobarometriin 31.5.2017 mennessä, ja liity...

Lue lisää

28.3.2017 |

Nuorten äänestysinto kuntavaaleissa korkea

Valtion nuorisoneuvoston tuoreen mielipidemittauksen mukaan 68 prosenttia 18–29-vuotiaista nuorista aikoo äänestää kuntavaaleissa. Nuorten äänestysinto on kasvanut viime kesästä, jolloin 59 prosenttia kertoi aikovansa käyttää äänioikeuttaan. Edellisissä kuntavaaleissa koko väestön äänestysaktiivisuus oli 58,3 prosenttia. Alle 25-vuotiaista nuorista äänesti vain 30 prosenttia ja 25–34-vuotiaiden äänestysprosentti oli noin 40. (Borg & Pikkala...

Lue lisää

7.3.2017 |

Nuorilta vahva viesti Suomen tulevaisuudesta

Tuoreen Nuorisobarometrin mukaan 15–29-vuotiaiden nuorten luottamus toisiin ihmisiin ja Suomen tulevaisuuteen asuinmaana on heikentynyt kahdessa vuodessa. Kun vuonna 2014 Suomen tulevaisuuteen asuinmaana suhtautui optimistisesti 63 prosenttia nuorista, vuonna 2016 optimisesti suhtautuvia oli enää 55 prosenttia. Myös epäluottamus muihin ihmisiin on lisääntynyt nopeasti etenkin nuorten poikien kohdalla. Heikointa luottamus on...

Lue lisää

1 2 3 10