Uutiset

30.11.2021 | ,

Nuorisobarometri 2021 julkaisutilaisuuden ajankohta

Nuorisobarometri 2021 julkaistaan keskiviikkona 16.3.2022 klo 9.30–11.30. Julkaisutilaisuuteen voi osallistua Helsingin keskustakirjasto Oodin Maijansalissa tai seurata tilaisuutta suorana verkossa. Nuorisobarometrin 2021 teemana on kestävä kehitys ja ilmasto. Lisätietoja julkaisutilaisuudesta ja ilmoittautumisesta tilaisuuteen päivitetään myöhemmin nettisivuillemme. Valtion nuorisoneuvosto julkaisee Nuorisobarometria yhdessä Nuorisotutkimusseuran kanssa.

Lue lisää

14.10.2021 |

Sinustako Nuorisobarometrin kansikuvan tekijä?

Valtion nuorisoneuvosto etsii kansikuvapiirtäjää Nuorisobarometriin 2021, joka julkaistaan keväällä 2022 yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran kanssa. Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometrin 2021 teemana ovat kestävä kehitys ja ilmasto. Toimitamme valitulle kansikuvatekijälle tutkimuskysymykset, jotta kannesta käy ilmi julkaisun teema. Aikaisempiin kansikuviin pääsee tutustumaan täällä. Erityisesti toivomme nuorten, työuransa alussa olevien...

Lue lisää

7.10.2021 | ,

Nopeat, innovatiiviset ja taidokkaat vastatoimet – nuorisotoimiala mukautui joustavasti koronan oloihin

Valtion nuorisoneuvoston teettämässä selvityksessä koronakriisin vaikutuksista nuorisotoimialaan korostui alan nopea reagointi toiminnan järjestämiseen poikkeusolojen rajoitusten mukaisesti. Poikkeuksellisesta ajasta huolimatta nuorisotoimialan ammattilaiset pystyivät keskittymään perustehtäväänsä eli nuoren kohtaamiseen, ja heillä oli valmiudet tehdä työtään totutusta poikkeavin tavoin. Selvityksen mukaan valtaosa nuorisoalan toimijoista oli käyttänyt työssään uusia verkkovälitteisiä alustoja tai sovelluksia....

Lue lisää

22.9.2021 | ,

Valtion nuorisoneuvostossa uusia jäseniä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt eron viidelle valtion nuorisoneuvoston jäsenelle ja nimittänyt viisi uutta jäsentä. Varapuheenjohtajaksi on valittu Briqita Krasniqi Vihreästä liitosta ja jäseniksi Laura Jokela Perussuomalaisista, Anna Munsterhjelm Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssista, Tapani Tulkki Mannerheimin lastensuojeluliitosta sekä Emilia Uljas Suomen Lukiolaisten liitosta. Koko valtion nuorisoneuvoston kokoonpanon löydätte kohdasta...

Lue lisää

17.6.2021 | ,

Selvitys: Koronakriisi vauhditti nuorisotoimialan digiloikkaa ja haastoi kykyä toimia nuorten hyvinvoinnin tukena

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI sekä Xamkin Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia ovat toteuttaneet selvityksen koronakriisin vaikutuksista nuorisotoimialaan. Selvityksen toimeksiantaja on valtion nuorisoneuvosto. Tulosten perusteella nuorisotoimiala reagoi koronakriisiin nopeasti. Siirtyminen verkkoympäristöön muutti alan käytäntöjä ja toiminnan tavoittamaa joukkoa. Nuorisoalan toimijoiden mukaan koronakriisi on vaikuttanut eri tavoin nuoriin sekä lisännyt nuorten välistä...

Lue lisää

5.5.2021 | ,

Vapaa-aikatutkimus 2020: Kulttuuria monipuolisesti harrastavat nuoret voivat muita paremmin

Monipuolisesti kulttuuria harrastavat nuoret kokevat hyvinvointinsa muita paremmaksi, ja tyytyväisyys hyvinvointiin lisääntyy, mitä monipuolisemmin kulttuuria harrastetaan. Tyytyväisyys näkyy niin yleisenä tyytyväisyytenä elämään kuin tyytyväisyytenä vapaa-aikaan, terveyteen ja ihmissuhteisiin. Vastaavasti yksipuolisesti kulttuuria harrastavien nuorten hyvinvointi on hieman muita matalammalla tasolla. Tiedot ilmenevät tuoreesta Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksesta, jonka painotuksena ovat...

Lue lisää

20.4.2021 |

Kysely nuorisoalan toimijoille: Selvitys koronakriisin vaikutuksista nuorisotoimialaan

Koronapandemian mukanaan tuoma poikkeustilanne on jatkunut pitkään. Mitä tänä aikana on tapahtunut nuorisotyölle ja sen eri toiminnoille? Valtion nuorisoneuvosto on käynnistänyt selvityksen koskien koronakriisin vaikutuksia nuorisotoimialaan. Selvityksessä tarkastellaan koronakriisin vaikutuksia nuorisotyön ja -toiminnan toteuttamiseen, suunnitteluun ja varautumiseen liittyen. Selvityksen toteuttaa MDI Public Oy alihankkijanaan nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia....

Lue lisää

6.4.2021 |

Kirjoittajakutsu: Nuorten elinolot -vuosikirjaan 2022 etsitään artikkelikirjoittajia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Nuorisotutkimusverkosto ja valtion nuorisoneuvosto julkaisevat Nuorten elinolot -vuosikirjan marraskuussa 2022. Nuorten elinolot -vuosikirja tuottaa tietoa nuoruuden ikävaiheesta kulloinkin ajankohtaisen ilmiön näkökulmasta. Nuorten elinolot 2022 -vuosikirja tarkastelee monitieteisesti nuoruutta tälle ajalle ominaisen poikkeuksellisuuden näkökulmasta. Nuoret poikkeustilassa -julkaisussa nuoruutta ja nuorten elinoloja lähestytään sukupolvikokemuksena covid-19 -pandemian...

Lue lisää

23.3.2021 | ,

Nuorisobarometri 2020: Nuoret pääosin tyytyväisiä palveluihin, ongelmia erityisesti kohdennetuissa palveluissa

Nuorten palvelukokemukset ovat pääosin myönteisiä. Jopa 95 prosenttia nuorista koki, että oli saanut riittävästi terveydenhuollon sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palveluja. Työllisyyspalvelujen ja mielenterveyspalvelujen saatavuus arvioitiin lähes yhtä hyväksi. Tiedot ilmenevät vuoden 2020 Nuorisobarometrista, jonka aiheena olivat nuorille tarjottavat palvelut. Tutkimuksen aineisto kerättiin alkuvuonna 2020 ennen kuin korona rantautui Suomeen....

Lue lisää

1 2 3 15