Skip to content

Keskustelunavaus: Oppilaitokset ja nuorisojärjestöt yhteistyöhön lisäämään nuorten yhteiskunnallista aktiivisuutta

26.09.2017

Meitä lähestyy vaalisuma: reilussa puolessatoista vuodessa pidetään presidentinvaalit, maakuntavaalit, eduskuntavaalit ja eurovaalit. Nuorilta löytyy kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin, mutta silti monet jättävät äänestämättä.

Peruskoululla ja toisen asteen koulutuksella on tärkeä rooli nuorten poliittisen tietämyksen opetuksessa, mutta koulun ulkopuolinen nuorten omaehtoinen toiminta antaa mahdollisuuden harjoitella näitä taitoja käytännössä. Oppilaitosten ja nuorisojärjestöjen yhteistyöllä voimme luoda nuorille aitoja vaikuttamismahdollisuuksia, jotka voidaan sisällyttää osaksi opetusta. Nuorisojärjestöjen avulla voimme konkretisoida nuorille politiikan vaihtoehtoja, kiistanalaisia kysymyksiä sekä yhteistyöllä rakentuvia ratkaisumalleja. Järjestöyhteistyö antaa kouluille myös mahdollisuuden luoda nuorille kokemuksia yhteiskunnallisen vaikuttamisen yhteisöllisestä ulottuvuudesta yksilöllisten vaikuttamistapojen lisäksi.

Kriittisin vaihe demokratiataitojen oppimisessa on juuri ennen täysi-ikäisyyttä. Me allekirjoittaneet avaammekin keskustelun, miten toisen asteen koulutuksen demokratiakasvatusta voidaan kehittää lähemmäs nuorten kokemusmaailmaa. Tällä hetkellä lukion yhteiskuntaopetus on usein teoreettista, kun taas ammatillisessa koulutuksessa demokratiataidot jäävät helposti ammatillisten aineiden jalkoihin. Äänestysaktiivisuuden eriytyessä koulutustason ja vanhempien sosioekonomisen aseman mukaan haluamme olla innostamassa kaikkia nuoria vaikuttamaan.

Me allekirjoittaneet näemme, että oppiminen ei lopu koulun ovelle. Toivommekin, että oppilaitokset suhtautuvat myönteisesti vapaa-ajan oppimismahdollisuuksiin, kuten järjestötoimintaan osallistumiseen. Tällä keskustelunavauksella haastamme koulut, oppilaitokset ja virkamiehet etsimään kanssamme uusia, nykyaikaisia tapoja nuorille tutustua politiikkaan ja nuorisojärjestöjen toimintaan.

Allekirjoittajat:
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Keskustan Opiskelijaliitto ry
Kokoomuksen Nuorten Liitto ry
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry
Perussuomalaiset Nuoret ry
Sosialidemokraattiset Nuoret ry
Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Suomen Keskustanuoret ry
Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto ry
Svensk Ungdom rf
Valtion nuorisoneuvosto
Vasemmistonuoret ry