Skip to content

Suunnittelijan paikka auki valtion nuorisoneuvostossa

08.08.2017

Valtion nuorisoneuvostossa on auki suunnittelijan paikka. Haku valtiolle.fi-verkkosivun kautta 23.8.2017 klo 16.15.
Tehtävä on määräaikainen ja se päättyy 31.8.2019.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriön toimialaan kuuluvat myös opintotuki-, kirkollis- ja tekijänoikeusasiat. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta.

Tehtävän kuvaus:
Suunnittelija osallistuu valtion nuorisoneuvoston työtä koskevien asioiden valmisteluun, suunnitteluun ja toteuttamiseen. Suunnittelijan tehtäviin kuuluvat erityisesti valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arviointi nuorisotyön ja –politiikan näkökulmasta sekä Nuorten ideat ja Tietoa nuorista –sivustojen ja sosiaalisen median ylläpito ja päivittäminen. Lisäksi suunnittelija osallistuu arviointi- ja avustustoimikunnan tehtävien mukaiseen arviointi- ja selvitystyöhön. Suunnittelija vastaa myös valtion nuorisoneuvoston tapahtumien järjestelyistä.

Virkasuhde on ministeriön yhteinen ja se on sijoitettu nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston strategia- ja ohjausryhmään. Kyseessä on määräaikainen virkasuhde, joka kestää 31.8.2019 saakka, kuitenkin enintään nuorisoneuvoston toimikauden loppuun.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset:
Virkasuhteen kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttavat hyvä perehtyneisyys nuorisotoimialaan ja nuorten elinoloihin sekä hyvät atk-taidot. Perehtyneisyys nuorisopolitiikkaan ja muu kielitaito katsotaan eduksi.

Palkkaus:
Virkasuhteen tehtäväkohtainen palkanosa on 2 931,82 euroa/kk (vaativuusryhmä 8). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palvelussuhteen alkuvaiheessa kokonaispalkka on noin 3 500 euroa kuukaudessa.

valtiolle.fi löytät lisätietoja. Suunnittelija ID 29-197-2017