Skip to content

Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain toteutuminen vaatii rahaa

16.01.2013

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora on tyytyväinen siihen, että kauan odotettu esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi on viimein käsittelyssä. Nuora on pääosin erittäin tyytyväinen lakiesityksen sisältöön, mutta huolissaan siitä, miten kaikki laissa listatut toimenpiteet pystytään toteuttamaan julkisen sektorin niukoilla resursseilla.

”On hienoa, että uudella lailla halutaan taata kaikille peruskoululaisille, lukiolaisille ja ammattikoululaisille pääsy psykologin, sosiaalityöntekijän tai kuraattorin puheille seitsemän päivän kuluessa siitä, kun he ovat sitä pyytäneet. Tämän toteutuminen vaatii kuitenkin nykyistä mittavampia henkilöstöresursseja, mikä puolestaan vaatii nykyistä mittavampia taloudellisia panostuksia”, toteaa Nuoran puheenjohtaja Antti Lindtman.

Nuora haluaakin haastaa valtion ja kuntien päättäjät huolehtimaan siitä, että oppilas- ja opiskelijahuollon määrärahat riittävät uuden lain hengen ja kirjaimen toteuttamiseen. Kun kyse on nuorten hyvinvoinnista, pihtailu on vastuutonta ja lyhytnäköistä. Esimerkiksi Tarja Paakkosen viimevuotinen väitöskirjatutkimus kertoo karua kieltä siitä, kuinka kouluterveydenhuollossa 1990-luvun lamassa säästäneitä kuntia odotti kymmenen vuotta myöhemmin iso lasku lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon palveluissa.

Nuora antoi lausuntonsa. oppilas- ja opiskelijahuoltolakiesityksestä opetus- ja kulttuuriministeriölle tänään. Määrärahakysymysten lisäksi Nuora nosti lausunnossaan esille oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden paremman valvonnan tarpeen sekä huoltajien ja opiskelijoiden oikeuden osallistua kunnissa ja oppilaitoksissa laadittavien opiskeluhuoltosuunnitelmien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.