Skip to content

Nuori, vaikuta vuoden 2018 Nuorisobarometrin kysymyksiin!

02.05.2017

Nuorisobarometrin tehtävänä on kerätä ajantasaista seurantatietoa Suomessa asuvien 15-29-vuotiaiden nuorten arvoista ja asenteista. Vuoden 2018 barometri pureutuu pohtimaan suomalaisnuorten eurooppalaisuutta. Kenellä on valtaa Euroopassa – ja keneltä sitä puuttuu? Millaisena hahmottuvat eurooppalaiset arvot – vai onko niitä ollenkaan? Mitä eurooppalaisuus suomalaisnuorille merkitsee?

Ehdota kysymyksiä Nuorisobarometriin 31.5.2017 mennessä, ja liity samalla mukaan valtion nuorisoneuvoston nuorten verkostoon.

https://www.webropolsurveys.com/S/54DB207B0784C151.par