Skip to content

Nuorisokeskustoimintaa arvioitiin

30.04.2019

Valtion nuorisoneuvosto sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat tilanneet arvioinnin nuorisokeskustoiminnasta selvittäen nuorisokeskusten keinot edistää nuorisolain ja asetuksen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi selvitettiin nuorisokeskusten nuorisotyöllistä osaamista, alueellista vaikuttavuutta ja toiminnan vaikuttavuutta nuoriin. Arvioinnissa tarkasteltiin myös valtionavustuskäytäntöjen vaikutuksia nuorisokeskusten toiminnallisiin edellytyksiin, yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja nuorisotoiminnan laatuun. Myös nuorisokeskusten näkemyksiä heidän tulevaisuudennäkemyksistään muuttuvassa toimintaympäristössä selvitettiin. Arvioinnin toteutti Owal Group Oy.

Arvioinnin keskeiset suositukset liittyvät nuorisokeskusten näkyvyyteen ja vaikuttavuuden esiintuomiseen. Nuorisokeskukset ovat nuorisotyöllisinä toimijoina osaavia ja tärkeitä, mutta niiden roolia nuorisotyön kentällä tulisi saada paremmin esiin. Lisäksi selvityksessä korostetaan nuorisokeskusten mahdollisuutta potentiaalisena yhteistyökumppanina useammalle nuorisotyön toimijalle. Myös nuorisokeskusten toiminnan sesonkiluonteisuus luo keskuksille haasteita.

Nuorisokeskusten toiminta on nuorisotyöllisesti vaikuttavaa, mutta vaikutuksien esiintuomista tulisi yhä parantaa. Nuorisokeskusten vuonna 2019 käyttöönottama seuranta- ja arviointijärjestelmä kuitenkin helpottaa vaikutusten parempaa esiintuontia tulevaisuudessa. Vaikutuksien viestintä edesauttaa myös tunnettuuden lisäämistä nuorisotyön kentällä.

Nuorisokeskusten toimintaa arvioiva raportti sisältää myös eri nuorisokeskusten profiloinnit ja perustiedot. Raportti on luettavissa kokonaan täällä.

Lisätietoja

Martti Rasa, suunnittelija, valtion nuorisoneuvosto, martti.rasa@minedu.fi , 02953 30291

Laura Jauhola, Senior Consultant, Owal Group Oy, laura@owalgroup.com, 050 443 184