Skip to content

Nuorisopolitiikan on pysyttävä valtioneuvoston työlistalla

25.03.2015

Valtion Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa (Lanuke) 2012-2015 esitetyt toimenpiteet ovat pääosin toteutuneet kaavaillusti. 87 toimenpiteestä 49 on toteutunut ja 29 on hyvässä vauhdissa. Seitsemän toimenpidettä on aloitettu, mutta niiden toteutuminen on vielä selvästi kesken. Kahden toimenpiteen toteutuminen ei ole tiedossa tai sitä ei ole aloitettu.

Tiedot selviävät nuorisoasian neuvottelukunnan (Nuora) julkaisemasta Tavoitteet, teot ja tulokset – valtion lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-2015 väliarvioinnista. Väliarvioinnissa on kuvattu, kuinka lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa on toteutettu ohjelmakaudella valtioneuvostossa ja miten lasten ja nuorten elinolot ovat ohjelmakaudella kehittyneet.

– Lanuke on strateginen työkalu lasten- ja nuorten elinolojen kehittämiseen ja nyt julkaistu arviointiraportti sen toimenpiteiden toteutumisen seuraamiseen ja arviointiin, sanoo Nuoran puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman.

Yhden ohjelmakauden aikana on kuitenkin vaikea arvioida, miten toimenpiteet ovat oikeasti vaikuttaneet nuorten elämään.

– Kansallinen nuorisopoliittinen ohjelma on hyvä työkalu hallituskausittaiseen nuorisopolitiikan tekemiseen. Tätä poikkihallinnollista ohjelmaa ei pidä unohtaa vaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa, eikä ministeriöiden omissa toimenpideohjelmissa, Lindtman toteaa.

Nuoran mukaan nuorisopolitiikassa tulisi jatkossa tehdä selkeämpi ero yleisen, hallituskauden ylittävän nuorisoon liittyvän tavoitetilan ja sille asetettavien tavoitteiden ja konkreettisen, hallituskaudella toteutettavan politiikan välillä. Uuden ohjelman valmistelu on tehtävä avoimesti ja laajasti eri toimijat jo varhaisessa vaiheessa mukaan ottaen. Ohjelman tulee olla luonteeltaan poikkihallinnollinen ohjelma, jota toteutetaan yhteistyössä laajasti eri toimijoiden kanssa. Ohjelman tulee sisältää mitattavia päämääriä ja tavoitteita, joiden avulla pystytään parantamaan lasten ja nuorten elinoloja ja hyvinvointia ja seuraamaan, miten tässä onnistutaan.

Nuorisolain 5 §:n mukaan Nuora arvioi Lanuke-ohjelman toteutumista vuosittain. Vuoden 2014 arviointi toteutettiin laajempana ohjelman väliarviointina ja sen yhteydessä on myös Nuoran kahdeksan teesiä ohjenuoraksi tulevan ohjelman valmisteluun.

Lisäksi raportissa on esitetty, kuinka ohjelmassa asetetut tavoitteet on saavutettu tuoden esille sekä onnistumiset että jatkossa kehittämistä vaativat asiat. Raportti sisältää myös tiedot ohjelman seurantaindikaattorien kehityksestä. Arvioinnin läpileikkaavana teemana on ollut yhdenvertaisuuden toteutuminen.

Tutustu raporttiin:

Lisätietoja:

puheenjohtaja Antti Lindtman, 040 5776255

pääsihteeri Tuomo Valve, 040 5159 367