Skip to content

Nuorisobarometri-indikaattorit nyt verkossa

15.04.2015

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) on julkaissut Nuorisobarometri-indikaattorit osana tietoanuorista.fi –verkkopalvelua. Nuorisobarometri-indikaattoreista löytyy yhteensä 43 eri aikasarjaa kysymyksistä, joita on kysytty osana barometrien puhelinhaastatteluja.

Nuora on julkaissut suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita selvittävää Nuorisobarometria vuodesta 1994 lähtien. Nyt julkaistu Nuorisobarometri-indikaattori –palvelu on ensimmäinen kerta, kun barometrien aikasarjatiedot on kerätty yhteen ja julkaistu kokonaisuutena.

– Vuosien aikana kerätty barometriaineisto on aina ollut tutkijoiden käytössä, mutta sen hyödyntäminen nopeasti eri tarkoituksiin ei ole ollut kovin helppoa, kertoo Nuoran pääsihteeri Tuomo Valve.

Nuora päätti kerätä aineistot yhteen ja julkaista niistä verkkopohjaisen indikaattorisovelluksen osana tietoanuorista.fi –verkkopalvelua. Sivustolla on aiemmin julkaistu Nuoran hyvinvointi-indikaattorit ja Nuorisotakuun avainindikaattorit yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.
Indikaattorit ovat toteutettu interaktiivisina siten, että käyttäjä voi rajata haluamaansa tietoa mm. vastaajien ikäryhmän, sukupuolen, koulutustaustan tai asuinalueen mukaan.

– Kovin yksityiskohtaiseen alueelliseen tarkasteluun aineisto ei kuitenkaan taivu, Valve toteaa.

Palvelu on julkaistu Suomeksi, mutta englannin- ja ruotsinkielinen versio julkistetaan kevään aikana.

Palveluun voi tutustua osoitteessa: nuorisobarometri.tietoanuorista.fi

Lisätietoja:
Tuomo Valve, pääsihteeri
040 5159 367