Skip to content

Terveisiä SuomiAreenasta!

18.07.2013

Vuodesta 2006 alkaen Pori Jazzien yhteydessä on järjestetty poliittinen keskustelutapahtuma SuomiAreena. Nuoran henkilökunta päätti viime vuonna ensimmäistä kertaa tulla kuuntelemaan, millaista keskustelua kesäisessä Porissa käydään nuorisoasioista. Kokemus oli niin hyvä, että tulimme tänä vuonna uudestaan. Tällä kertaa tarkoitus ei kuitenkaan ole pelkästään kuunnella vaan myös puhua. Julkistamme huomenna perjantaina Veikkauksen keskustelutilaisuuden yhteydessä tuoreimman nuorten vapaa-aikatutkimuksen ja toivomme täällä tavoittavamme myös sellaista yleisöä, jota ei perinteisemmällä julkistamistilaisuudella saavutettaisi.

Saavuin itse Poriin jo tiistaina ja olen kuluneina päivinä osallistunut useampaan nuorisoaiheiseen tilaisuuteen. Tiistai oli varsinainen nuorisoasioiden superpäivä, kun keskustelua käytiin muun muassa nuorisotyöttömyydestä, sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta ja nuorisotakuusta. Henkilöstöpalveluyritysten liiton järjestämässä tilaisuudessa keskusteltiin siitä, onko vuokratyö hyvä tapa saada nuoret mukaan työelämään. Asiasta on olemassa hieman ristiriitaista tutkimustietoa, mutta näyttäisi siltä, että vuokratyöntekijät työllistyvät suhteellisen harvoin suoraan niihin yrityksiin, jotka heitä vuokraavat. On kuitenkin mahdollista, että vuokratyötä tekemällä saa sellaista työkokemusta, joka myöhemmin helpottaa työnsaantia muualta. Paneelikeskusteluun osallistunut Nuoran jäsen ja Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson oli huolissaan siitä, että vuokratyön tekemiseen liittyy aina epävarmuutta toimeentulosta. Toisaalta keskustelussa korostettiin, että työelämä on muutenkin nykyään hyvin epävarmaa eivätkä tällaiset ongelmat liity pelkästään vuokratyöhön. Kaiken kaikkiaan keskustelusta jäi sellainen mielikuva, että vuokratyöntekijöiden toimeentuloa ja myöhempää työllistymistä pitäisi tutkia enemmän, jotta vuokratyön hyviä ja huonoja puolia pystyisi kunnolla arvioimaan.

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin tilaisuudessa keskusteltiin sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta ja julkistettiin Allianssin työuramalli. Mallin valmisteluun oli osallistunut laajasti eri nuorisojärjestöjä, mutta kyseessä ei kuitenkaan ole mikään laiha kompromissi vaan joukko hyvinkin reippaita kannanottoja muun muassa eläkeiän nostamisesta ja osa-aikatyömahdollisuuksien lisäämisestä. Tilaisuudessa käydyssä keskustelussa korostettiin sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta erityisesti eläkkeisiin liittyen: kaikkien tehtävien eläkeuudistusten on kohdeltava tasapuolisesti niin nykyisiä kuin tuleviakin eläkeläisiä. Tähän liittyen on erittäin tärkeää, että kaikenikäiset ihmiset pääsevät myös osallistumaan eläkepäätösten tekemiseen. Tätä Nuorakin on korostanut muun muassa viime keväänä tekemässään kannanotossa.

Porin nuorisovaltuuston järjestämässä tilaisuudessa keskusteltiin nuorisotakuun tosiasiallisista edellytyksistä turvata nuorten koulutus- ja työmahdollisuudet. Keskustelussa harmiteltiin muun muassa sitä, että nuorisotakuuseen liittyvät kuntoutustoimet ovat jääneet vähälle huomiolle. Onhan niin, että työ- tai koulutuspaikkaa on mahdotonta ottaa vastaan, jos ei ole työkykyinen. Paneeliin osallistunut tuore peruspalveluministeri Susanna Huovinen lupasikin ryhtyä toimiin kuntoutusmahdollisuuksien kehittämiseksi. Pitää vaan toivoa, että sosiaali- ja terveysministeriön resurssit riittävät tähän, sillä tällä hetkellä vain työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö saavat erillistä rahoitusta nuorisotakuun toteuttamiseen.

Keskiviikkopäivän nuoriin liittyvä kohokohta oli eduskunnan 80-lukuverkoston järjestämä tilaisuus, jossa nuoret kansanedustajat haastoivat konkaripoliitikkoja. Yksi haastetuista oli entinen tasavallan presidentti Tarja Halonen, joka esiintyi keskustelussa reippaasti ja presidenttikausiinsa verrattuna hyvin poliittisesti. Olikin mielenkiintoista huomata, että useimmissa kysymyksissä poliittiset jakolinjat eivät kulkeneet sukupolvien välillä vaan eri puolueista tulevien henkilöiden välillä ikään katsomatta. Esimerkiksi hyvinvointivaltion tulevaisuudesta keskusteltaessa sekä nuoret että vanhat vasemmistopuolueiden edustajat vastustivat hyvinvointivaltion karsimista, kun taas puoluekentän oikean laidan edustajat ikään katsomatta kantoivat huolta palveluiden rahoituksesta ja pohtivat mahdollisia leikkauskohteita. Mitään kovin konkreettisia ehdotuksia paneelissa ei kuitenkaan kuultu, joten kyse oli enemmänkin keskustelunavauksesta.

Tänään torstaina on keskusteltu muun muassa Suomen Yrittäjien esittämästä koulutussopimuksesta ratkaisuna nuorisotyöttömyyteen. Paneelissa oltiin suhteellisen yksimielisiä siitä, että työssäoppimismahdollisuuksia on syytä lisätä, joten toivoa sopii, että kaikkia osapuolia miellyttäviä keinoja tähän on löydettävissä. Iltapäivällä on vuorossa vielä Kehitysvammaliiton järjestämä syrjäytymisaiheinen keskustelutilaisuus ja huomenna sokerina pohjalla alussa mainitsemani nuorten vapaa-aikatutkimuksen julkistaminen.

Keskustelut Porissa ovat siis jälleen olleet antoisia. Toivon kuitenkin, että syksyn tullen täällä kuulluista kauniista sanoista ryhdytään myös tekoihin ja näemme konkreettisia tekoja nuorten työllistymisen, koulutusmahdollisuuksien ja sosiaalisen vahvistamisen edistämiseksi.

Satu Tuomikorpi on Nuoran pääsihteeri ja uskollinen Pori Jazz -kävijä jo vuodesta 1998.