Skip to content

Nuoret kannustamalla työelämään – osaaminen on ykkösasia!

23.08.2013

Aika ajoin tuodaan esiin ajatus, että nuorille voisi ikään perustuen maksaa pienempää palkkaa. Tällä keinolla kuulemma parannettaisiin nuorten työllistymismahdollisuuksia. Itse olen asiasta eri mieltä.

Tulevaisuus herättää nuorissa jo nykyisellään riittävästi kysymyksiä, eikä nuorten epävarmuutta ole enää hyvä kasvattaa. Nuoret ovat työelämän voimavara. Tähän kuvaan ei oikein sovi se, että työllistymisen keinoiksi keksitään aina vain keppejä kuten palkkojen alennus tai koeajan pidennys. Näitä keinoja hokemalla kasvatetaan vain nuorten pelkoja työelämää kohtaan, enkä usko, että nämä keppikeinot johtaisivat haluttuun lopputulokseen.

Ei kahden kerroksen työmarkkinoita

Omasta mielestäni ajatus kahden kerroksen työmarkkinoiden synnyttämisestä Suomeen alentamalla nuorten palkkoja ei olisi järkevää, eikä sillä olisi merkittävää hyötyä nuorisotyöllisyydelle. Nuorten palkkojen alentamisesityksiä voisi verrata vaikkapa samantyyppisiin esityksiin maahanmuuttajille maksettavasta alepalkasta. Nyt kun sukupuoleen perustuva palkkaus on jäänyt historiaan, uusia eriarvoistavia rakenteita ei enää tarvita. Jo nykyisellään useimpien työehtosopimusten mukaan aloittavalle työntekijälle on mahdollista maksaa kokenutta työntekijää pienempää palkkaa.

Alepalkkoja haluavien analyysi nuorten työllistymisen esteistä on myös väärä. Kysytäänpä asiaa vaikka yrittäjiltä itseltään. Suomen Yrittäjien pk-barometrin (1/2012) mukaan suurin este nuorten työllistämisessä oli yleisten työelämävalmiuksien (25 %), ammatillisen perusosaamisen (24 %) ja tehtäväkohtaisen erityisosaamisen (19%) puute. Pk-yrittäjistä vain 6 prosenttia kokee työehtosopimukset sekä työlainsäädännön ja 7 prosenttia palkkatason työllistämisen esteeksi. Yrittäjien mielestä palkkaus ei siis ole keskeinen ongelma. Työllistymisen ongelmat liittyvät erityisesti osaamiseen.

On kuitenkin selvää, että nuorisotyöttömyyteen pitää puuttua riuskoin ottein. Tässä hallitus onkin tarttunut härkää sarvista laittamalla toimeen nuorten yhteiskuntatakuun, jonka ajatuksena on, että nuorten työttömyyteen puututaan välittömästi ja nuorten työllistämistä helpotetaan esimerkiksi palkkatuella. Keskeistä nuorisotakuussa on myös nuorten osaamisen kartuttaminen ja sitä kautta nuorten työelämään pääsyn helpottaminen.

Antti Lindtman on Nuoran puheenjohtaja ja kansanedustaja.