Skip to content

Tulevaisuuden kunta on täällä tänään!

23.05.2016

Ilolla seurasin nuorisovaltuustolaisten innokasta ja asiantuntevaa toimintaa nuorten Huippis2016 – tapahtumassa, joka järjestettiin Helsingissä perjantaina 20. toukokuuta. Valtiovarainministeriön ja Suomen Nuorisovaltuustojen liiton yhteistyössä järjestämä koko päivän seminaari oli sivustakatsojan näkökulmasta menestys. Sekä tapahtuman järjestelyt että ohjelman sisältö olivat nimensä mukaisesti huipputasoa. Huippu tapaamisen Huippiksesta teki se, että nuoret olivat ihan aikuisten oikeasti tapahtuman pääroolissa – alusta loppuun saakka -.

Nuoret esiintyivät tilaisuudessa asiallisesti, rohkeasti ja toinen toisiaan kannustaen. Merkillepantavaa oli nuorten asioihin perehtyneisyys ja kiinnostus yhteiskunnan suurimpia muutoksia kohtaan. Ryhmätöissä pohdittiin haastavia isoja kysymyksiä kuten aktiivisen kuntalaisuuden edistämistä, kuntien, maakuntien ja valtion välisten tehtävien uudelleenjakoa, laadukkaita terveyspalveluita ja tulevaisuuden demokratiaa. Suomen Nuorisovaltuustojen liiton puheenjohtaja lahtelainen Kimi Uosukainen totesi heti aloituspuheenvuoronsa kärkeen, että yli 120 nuorisovaltuuston edustajan mukanaolo tämän tason tapahtumassa kertoo nuorten halusta ja kyvystä vaikuttaa valtakunnan suuriin kysymyksiin. Eikä puheenjohtaja ollut väärässä.

Tilaisuudessa odotettiin, että nuorilta saadaan rohkeita ja innovatiivisia ajatuksia ja näkökulmia kunta- ja maakuntauudistusten mittaviin kokonaisuuksiin liittyen. Huipputapaamisen avannut kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen haastoi nuoret mukaan kehittämään sähköisiä julkisia palveluja ja kannusti nuoria mukaan ehdokkaiksi tuleviin kuntavaaleihin. Näihin haasteisiin Nuvan puheenjohtaja Uosukainen vastasi muun muassa sanomalla, että nuoret kokevat nyt tehtävien päätösten todelliset seuraukset ja siksi nuorten tulee päästä ja on lähdettävä mukaan päätöksentekoon. ”Yhteiskuntaa rakennetaan tänään meille ja meidän jälkeläisillemme,” sanoi Kimi puheessaan.

Vaikka Huippiksessa olikin varsin kannustava, innokas ja arvostava henki, nuorten kommenteista paistoi läpi myös huoli. Pienryhmissä esiin nousseissa puheenvuoroissa kerrottiin, kuinka omassa kunnassa nuorten mielipiteitä ei edelleenkään arvosteta, lausuntoja pyydetään vasta siinä vaiheessa kun mitään vaikutusmahdollisuuksia esillä olevaan asiaan ei todellisuudessa enää ole ja kuinka esityslistat tai käsittelyssä olevat asiat ovat vaikeaselkoisia ja monen mutkan takaa löydettävissä. Nuoret kysyivät myös, kuka lobbaa nuorten asioita eduskunnassa?

Tapahtuman loppupuolella järjestetyssä asiantuntijapaneelissa peräänkuulutettiin aikuisten oikeanlaista asennetta. Muun muassa talouspolitiikan koordinaattori Sami Yläoutinen Valtiovarainministeriöstä myönsi, että aikuisilla olisi nuorten osallistamisessa vielä paljon opittavaa ja VMssäkin peiliin katsomisen paikka. Esimerkiksi valtion budjettineuvotteluihin nuoret eivät vielä ole päässeet osallisiksi eikä nuorilta ole pyydetty budjetista asiaankuuluvaa lausuntoa. Hän totesikin, että tämänkaltainen tapaaminen on loistava esimerkki siitä, miten nuorten kanssa voi tehdä yhteistyötä ja saada nuorten näkemykset mukaan päätöksentekoon.

Tilaisuuden päätössanat lausuneen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan viesti jäi varmasti päällimmäiseksi monen nuoren mieleen. Ministeri Rehula kannusti nuoria jaksamaan kiinnostuksen osoittamisen ja vaikuttamisen halun kivikkoisella tiellä. Hän muistutti, että asiat eivät muutu hetkessä, vaan tulosten saavuttaminen vaatii pitkäjänteistä työtä, joka tehdään yhteistyössä useiden eri tahojen ja toimijoiden kanssa. Hän totesi lisäksi, ettei ole koskaan saavuttanut mitään yksin vaan aina yhdessä muiden kanssa. Useita neuvoja sisältäneen puheenvuoronsa viimeisenä kannustimena ministeri Rehula sanoi, että: ”Parhaiten pärjäätte olemalla omia itsejänne.” Puhetta kuulemaan hiljentynyt sali räjähti puheen jälkeen raikuviin aplodeihin ja suosionosoituksiin.

Tämän kaiken kannustuksen ja rohkaisun tukemana uskon ja toivon, että näistä nuorista kuullaan vielä. Nuoret, jotka kantavat huolta poliisin resurssien vähenemisestä, jotka haluavat huomioida myös erityisryhmät maakuntien nuorisovaltuustoissa ja jotka toivovat lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kuntien hallintoon yleisen luottamuksen lisäämiseksi, ovat aktiivisuudessaan oikealla polulla. Uskon, että demokratiakasvatus ja päätökset nuorisovaltuustojen lakisääteisyydestä alkavat kantaa hedelmää. Meille on kasvamassa sukupolvi, joka uskaltaa visioida ja uskaltaa uudistaa.

Huippiksessa nuoret kommentoivat some-seinällä, että politiikka ja päätöksenteko ei saa olla pelkästään ”pukumiesten” hommaa eikä kuulu pelkästään niille ”super jyrmyille”. Olen samaa mieltä. Jäin kuitenkin miettimään, että mistä ne pukumiehet sinne eduskunnan käytäville kasvavat? Melkoisen pikkutakkivoittoinen oli yleisilme kun silmäili nuorten Huipputapaamisen yleisöä…

Huippiksen tunnelmasta pääsi osalliseksi
Johanna Kalliomaa
Suunnittelija
Valtion Nuorisoasiain neuvottelukunta