Skip to content

Löysimme kansikuvapiirtäjät!

27.05.2016

 

Nuorten vapaa-aikatutkimus on Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan ja Nuorisotutkimusverkoston yhdessä julkaisema selvitys nuorten harrastamisesta, vapaa-ajasta ja järjestöissä toimimisesta.

Vapaa-aikatutkimusten sarja on lähtenyt liikkeelle vuonna 1998, jolloin julkaistiin ensimmäinen nuorten järjestökiinnittyneisyystutkimus. Sen jälkeen tutkimus on syventynyt koskemaan nuorten vapaa-aikaa laaja-alaisemmin. Viimeisin nuorten vapaa-aikatutkimus – Nuoria liikkeellä julkistettiin 2013.

Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometrissa tartutaan aina ajankohtaisiin aiheisiin, toistaen kuitenkin säännöllisesti tiettyjä tutkimuskysymyksiä. Näin ollen Nuorisobarometreissa tarkastellaan myös pidemmän aikavälin asennemuutoksia.

 

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta etsi kansikuvapiirtäjiä tämän vuoden syyskuussa julkaistavaan Nuorten vapaa-aikatutkimukseen sekä joulukuussa julkaistavaan Nuorisobarometriin. Hakuilmoitus lähetettiin huhtikuussa sähköpostitse muun muassa yhdeksään taide- ja taitoainepainotteiseen oppilaitokseen ympäri Suomen. Tavoitteena oli saada kansikuvat alle 29-vuotiailta nuorilta, jotka ovat innostuneita kuvataiteesta/ piirtämisestä/ valokuvaamisesta.

Kansikuvaehdotuksia/ mallitöitä saatiin lähes kahdeltakymmeneltä nuorelta taiteilijalta. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta oli ilahtunut ja yllättynyt lähetettyjen kuvien todella korkeasta tasosta ja tyylien kirjosta.

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta valitsi Vapaa-aikatutkimuksen kansikuvapiirtäjäksi 25-vuotiaan Bertta Östermanin Helsingistä. Nuorisobarometrin kansikuvapiirtäjäksi ja kuvittajaksi valittiin 17-vuotias Väinö Siren Rovaniemeltä. Kiitos kaikille kansikuvaehdotuksen / mallityön lähettäneille.