Skip to content

Osallistu nuoriso- ja liikuntapolitiikan tulevaisuustyöhön

06.11.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto sekä valtion nuorisoneuvosto ja valtion liikuntaneuvosto ovat käynnistäneet työn systemaattisen ennakoinnin kehittämiseksi yhteistyössä Gaia Consultingin kanssa. Ennakoinnin tarkoituksena on tuottaa tulevaisuuskuvia nuorisotyön ja -politiikan sekä liikuntapolitiikan valmistelun ja päätöksenteon tueksi.

Työn taustoittamiseksi ja tulevaisuuskuvien muodostamiseksi tehdään kysely, jolla kartoitetaan Sinun asiantuntijamielipidettäsi nuorisotyön ja -politiikan tulevaisuuteen vaikuttavista muutostekijöistä ja kehityssuunnista sekä niitä parhaiten kuvaavista mittareista (määritelmät viestin lopussa).

Kysely on auki 13.11.2018 asti, ja siihen vastaaminen vie noin 5 -10 minuuttia. Kyselyyn voit vastata tästä linkistä.

***

Määritelmät:

Muutostekijöillä (tai megatrendeillä) tarkoitetaan kehityksen suuria aaltoja tai linjoja, jotka määrittävät hallitsevasti tulevaisuuden suunnan tai kokonaislaadun. Ne ovat siis melko vääjäämättömiä ja yleensä globaalin tason muutoksia, jotka voidaan luokitella esim. poliittisiin, ekonomisiin, sosiaalisiin, teknologisiin, ekologisiin ja kulttuurillisiin muutoksiin.

Kehityssuunnat (tai trendit) voidaan tässä työssä nähdä muutostekijöiden tuomien suurten muutosten alakohtaisina ilmentyminä (tässä tapauksessa nuorisotyössä ja -politiikassa tai liikuntatoimialalla). Alasi kehityssuunnat voi ajatella myös muutostekijöiden pienemmiksi osiksi.

Mittarit antavat määrällistä tai laadullista tietoa suurista muutostekijöistä ja alakohtaisista kehityssuunnista. Niihin voi lukeutua esim. tilastoja ja barometrejä.