Skip to content

Tuore THL:n julkaisu tarkastelee nuorten hyvinvoinnin kehitystä vuosina 2000–2013

15.09.2014

THL:n tuore julkaisu Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000–2013. Kouluterveyskyselyn tulokset tarkastelee nuorten hyvinvoinnin kehitystä vuosina 2000–2013. Vuoden 2013 osalta tarkastelun kohteena ovat myös alueelliset erot. Raportti perustuu Kouluterveyskyselyn tuloksiin, jotka julkaistaan joka toinen vuosi.

Raportissa todetaan, että nuorten hyvinvointi on muuttunut pääasiassa parempaan suuntaan. Esimerkiksi nuoret kokevat terveydentilansa aiempaa paremmaksi ja monet terveystottumukset ovat kohentuneet. Samalla kuitenkin esimerkiksi huumekokeilut ovat yleistyneet takaisin 2000-luvun alun tasolle. Terveystottumusten osalta tyttöjen ja poikien väliset erot ovat selkeät. Useat  terveystottumukset ovat pojilla epäterveellisemmät kuin tytöillä. Samalla huolestuttavaa on, että esimerkiksi tytöillä kokemukset seksuaalisesta väkivallasta ovat yleisiä. Tytöt myös kokevat enemmän erilaisia oireita kuin pojat.

Eniten alueellisia eroja on toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien nuorten hyvinvoinnissa. Mikään AVI-alueista tai maakunnista ei kuitenkaan sijoitu vertailussa ainoastaan hyvin tai ainoastaan heikosti.

Joka toinen vuosi järjestettävään Kouluterveyskyselyyn vastaa noin 200 000 peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijaa. Kysely on järjestetty peruskoululaisten keskuudessa jo vuodesta 1996, lukiolaisten keskuudessa vuodesta 1999 ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden keskuudessa vuodesta 2008 alkaen. Seuraava kysely järjestetään vuonna 2015.

Lue lisää: Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000-2013 – Kouluterveyskyselyn tulokset