Skip to content

Valtion nuorisoneuvosto päätti toimintasuunnitelmastaan vuosille 2018–2019

30.11.2017

Valtion nuorisoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 28.11.2017 toimintasuunnitelman loppukaudeksi.

Tutkimus- ja arviointityössä valtion nuorisoneuvosto on mukana esimerkiksi alkuvuonna 2018 julkaistavassa harrastamisen arvioinnissa yhteistyössä STEAn ja valtion liikuntaneuvoston kanssa. Tutkimustyössä toteutetaan myös vuonna 2018 ja 2019 julkistettavat nuorisobarometrit ja vapaa-aikatutkimukset. Ennakointityössä valtion nuorisoneuvosto ja valtion liikuntaneuvosto valmistelevat yhteisen liikunta- ja nuorisopoliittisen tulevaisuuskuvan, joka mallintaa ennakointia nuorisotoimialalla. Loppukauden keskeisenä arviointityönä on kerran hallituskaudessa tehtävä arviointi valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksista nuoriin ja nuorille suunnattuihin palveluihin ja toimintoihin. Samalla arvioidaan esimerkiksi valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman toteutumista.

Toimintasuunnitelma on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.