Skip to content

Valtion nuorisoneuvosto tarkasteli hallituksen kärkihankkeita

15.01.2018

Valtion nuorisoneuvosto käsitteli vuoden 2017 viimeisessä kokouksessaan kärkihankekatsauksensa. Kärkihankekatsauksessa on tarkasteltu hallituksen nuorisopoliittisesta näkökulmasta oleellisimmat kärkihankkeet ja näiden tämänhetkinen tilanne. Katsauksessa arvioidaan hankkeiden etenemistä ja näiden vaikutusta nuorten elinoloihin Suomessa.

Yleisesti ottaen Valtion nuorisoneuvosto on tyytyväinen siihen, että hallitus on lisännyt puolivälitarkistuksestaan asti huomiota nuoriin liittyviin kysymyksiin. Huolta herättää kuitenkin nuorisopoliittisen näkökulman pirstaloituminen eri hankkeisiin ja kokonaiskuvan puute. Myös valtakunnallisen nuorisotyön ja – politiikan ohjelman suhteen kärkihankkeisiin toivotaan olevan vahvempi.

Kärkihankekatsausta päivitetään säännöllisesti hankkeiden edetessä. Viimeisimmän kärkihankekatsauksen voi lukea täältä.