Skip to content

Valtionhallinnon toimenpiteiden ja ohjauskeinojen arviointihanke – teemana lasten ja nuorten harrastamisen edistäminen

22.06.2017

Valtion nuorisoneuvosto, valtion liikuntaneuvosto ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA ovat käynnistäneet yhteistyössä valtionhallinnon toimenpiteiden ja ohjauskeinojen arviointihankkeen koskien lasten ja nuorten yhdenvertaista mahdollisuutta harrastaa.

Lukuisilla valtionhallinnon toimialoilla, kuten liikunta-, nuoriso-, koulutus-, kulttuuri- ja hyvinvointi- ja terveyspolitiikassa, on tavoitteena joko suoraan tai välillisesti edesauttaa sitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus mielekkääseen harrastetoimintaan.

Arvioinnin tavoitteena on

  1. Analysoida valtionhallinnon eri toimialojen säädös-, informaatio- ja resurssiohjauksen kokonaistilanne, tavoitteiden yhdensuuntaisuus ja toimenpiteiden tuloksellisuus alle 29-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastamista koskien.
  2. Muodostaa kokonaiskuvaus valtionhallinnon eri toimialojen säädös-, informaatio- ja resurssiohjauksen tavoitteista, kohderyhmistä, resursoinnista ja toimenpiteiden tuloksellisuudesta.
  3. Luoda pysyvä ja toistettavissa oleva mallinnus valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arvioimiseksi lasten ja nuorten harrastamisen edistämistä koskien.

Arvioinnissa tuotetaan kokonaiskuva valtionhallinnon eri toimialojen toimenpiteistä vuosilta 2005–2016 ja yksityiskohtainen arviointi vuoden 2016 toimenpiteistä. Taustaksi tuotetaan kartoitus harrastustoiminnan muodoista sekä estävistä ja edistävistä tekijöistä ikäryhmät ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvonäkökulmat huomioiden.

Arvioinnin toteuttaa Owal Group Oy. Arviointi käynnistyi toukokuussa 2017 ja se valmistuu joulukuussa 2017. Arvioinnin osana kuullaan laajasti eri asiantuntijoita ja sidosryhmiä ja työn tueksi on muodostettu asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä.

Arvioinnin tulosten julkistamistilaisuuden ajankohdasta ilmoitetaan syksyllä.