Skip to content

Ammatilliseen koulutukseen – hae nyt!

22.02.2017
omatila_Tuomas_Rautiainen
Kuva: Tuomas Rautiainen

Yli puolet perusopetuksen päättäneistä nuorista valitsee ammatillisen koulutuksen jatko-opintopaikakseen. Eikä turhaan! Ammatillisen koulutuksen hankkiminen mahdollistaa paremmin työllistymisen ja tulevaisuudessa ammatillisen osaamisen omaavia tekijöitä tarvitaan. Ammatillisessa koulutuksessa voi hankkia monipuolisia perusvalmiuksia ja kehittyä myös yksilöllisesti. Ammattitaitokilpailujen kautta voi valmentautua jopa alansa huipuksi. Myös erilaista tukea tarvitsevat otetaan koulutuksessa huomioon. Ammatillisessa koulutuksessa on siis jokaisella mahdollisuus onnistua ja edetä yksilöllisesti omalla opintopolullaan.

Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen käynnistyi 21.2.2017 ja päättyy 14.3.2017. Yhteishaku on tarkoitettu perusopetuksen päättäville ja ilman tutkintoa oleville hakijoille. Keväällä 2017 on tarjolla n. 80 400 aloituspaikkaa. Näistä ammatillisen koulutuksen paikkoja on 43 600. Tutkintoja on tarjolla kahdeksalla koulutusalalla. Koulutuspaikkoja on viime vuosina ollut tarjolla niin runsaasti, että lähes jokaiselle nuorelle on löytynyt koulutuspaikka. Joillakin aloilla koulutukseen hakijoita on runsaasti, jolloin koulutuspaikkaa ei aina saa juuri siihen ensimmäiseen hakutoiveeseen. Kuitenkin koulutuspaikan vastaanottaminen ja erilaiset valinnaisuudet ja joustavat opintopolut mahdollistavat aiempaa laajemman ja monipuolisemman työelämässä tarvittavan osaamisen. Entistä yksilöllisemmin hankittava osaaminen ja ammattitaito vastaavat paremmin myös opiskelijan omia kiinnostuksenkohteita ja tavoitteita. Rohkeasti siis hakemaan koulutukseen Opintopolku.fi  – palvelun kautta!

Ammatillisen koulutuksen reformia koskevat lainsäädännöt tulevat voimaan vuoden 2018 alusta. Ammatillisen koulutuksen uudistamisen tavoitteena on asiakaslähtöisyys ja osaamisperusteisuus, jolla vastataan tulevaisuudessa työelämässä tarvittavaan uudenlaiseen osaamiseen ja ammattitaitoon. Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus rakentaa itselleen sopiva opintopolku, jota tuetaan henkilökohtaistamisella. Tutkintouudistuksen myötä tutkinnot laaja-alaistuvat ja erillisten tutkintojen määrä vähenee, mikä selkeyttää tutkintojen muodostamaa kokonaisuutta. Samalla koulutukseen hakeutumista ja opiskelijavalintaa uudistetaan niin, että se on mahdollisimman joustavaa, selkeää ja oikea-aikaista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista lisätään ja monipuolistetaan sekä vahvistetaan ohjausta opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyönä. Ammatillisen koulutuksen säätelyn, ohjauksen, järjestäjärakenteen, rahoituksen, tutkintorakenteen sekä koulutuksen toteuttamismuotojen uudistaminen on välttämätöntä myös siksi, että tulevina vuosina rahoitus vähenee. Siitä huolimatta koulutuspoliittisena tavoitteena on, että jokainen perusopetuksen päättänyt jatkaa välittömästi peruskoulun päättymisen jälkeen toisen asteen koulutuksessa. Tulevaisuudessa koulutus on aiempaakin tärkeämpää työelämään pääsyn ja elinikäisen oppimisen mahdollistajana.

 

Anne Mårtensson
opetusneuvos
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Ammatillisen koulutuksen osasto