Skip to content

Asiantuntijat haluavat kehittää koululiikuntaa ja nuorten omatoimista liikkumista

19.08.2013

Yhdentoista asiantuntijan ryhmä kokoontui viime perjantaina Nuoran kutsusta pohtimaan, mitä nuoriso- ja liikuntapoliittisia johtopäätöksiä heinäkuussa julkistetun Nuorten vapaa-aikatutkimuksen tuloksista pitäisi tehdä. Keskusteluissa nousivat esille erityisesti koululiikunnan ja nuorten omatoimisen liikkumisen kehittäminen sekä työttömien nuorten liikuntamahdollisuuksien edistäminen.

Koululiikunnan osalta pohdittiin erityisesti keinoja saada oppilaat mukaan liikuntatuntien sisällön kehittämiseen. Omatoimista liikkumista haluttiin puolestaan edistää helpottamalla pääsyä koulujen ja muiden julkisten rakennusten liikuntatiloihin. Työttömille nuorille hahmoteltiin yhteiskunnan tukemia liikuntamahdollisuuksia.

Asiantuntijaryhmän tapaaminen on osa Nuoran hanketta, jolla pyritään varmistamaan, että vapaa-aikatutkimuksen tuloksia hyödynnetään mahdollisimman kattavasti nuoriso- ja liikuntapoliittisen päätöksenteon taustalla. Hankkeen seuraavassa vaiheessa asiantuntijaryhmässä esitettyjen ajatusten pohjalta laaditaan kiteytetyt ongelmakuvaukset sekä konkreettisia ratkaisuehdotuksia. Ongelmakuvaukset ja ratkaisuehdotukset julkaistaan syksyn 2013 aikana.

Asiantuntijaryhmän työskentelyyn osallistuivat seuraavat henkilöt:

Projektipäällikkö Eeva Ahtee, Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Hyvä vapaa-aika –hanke
Suunnittelija Kirsi Autio, valtion nuorisoasiain neuvottelukunta
Nuorisotutkija Päivi Berg, Nuorisotutkimusverkosto
Aluekoordinaattori Anna Evilä, Suomen Partiolaiset
Professori Perttu Hämäläinen, Aalto-yliopisto
Liikunnanohjaajaopiskelija Heli Kurhela, Kisakallion urheiluopisto
Pääsihteeri Minna Paajanen, valtion liikuntaneuvosto
Liikuntapäällikkö Markku Sistonen, Espoon kaupunki
Pääsihteeri Satu Tuomikorpi, valtion nuorisoasiain neuvottelukunta
Pääsihteeri Laura Tuominen, nuorisojärjestöjen arviointi- ja avustustoimikunta
Liikunnanopettaja Pirjo Wilmi-Rokkanen, Olarin koulu ja lukio

Keskustelun fasilitoivat Reetta Keränen ja Anna Kulonen Kolmas Persoona Oy:sta.