Skip to content

Passiivisuus kasaantuu nuorten vapaa-ajalla

13.08.2013

Heinäkuussa julkistetun Nuorten vapaa-aikatutkimuksen pääteemana on liikunta, mutta tutkimusraportissa selvitetään myös muiden harrastusten yleisyyttä. Vertailtaessa nuorten liikuntaharrastamista näihin muihin harrastuksiin havaitaan, että passiivisuus kasaantuu: niillä, jotka eivät harrasta liikuntaa, on vähemmän muitakin harrastuksia.

Vapaa-aikatutkimus perustuu nuorille tehtyihin puhelinhaastatteluihin, jossa vastaajien harrastuksia selvitettiin kysymällä ensin yksinkertainen kysymys ”onko sinulla jokin harrastus, aivan mikä tahansa?” Kaikista vastaajista 86 % ilmoitti, että heillä on jokin harrastus, mutta harvemmin kuin kerran viikossa kuntoliikuntaa harrastavista vain 54 % vastasi näin.

Syvemmälle harrastusten sisältöön pureuduttiin 13 kohdan listalla ja kysymyksellä ”Teetkö jotain seuraavista asioista?” sekä tekemisen säännöllisyyttä koskevalla jatkokysymyksellä. Listalle kuului selkeästi harrastustoiminnaksi käsitettävien musiikki- ja kuvataideharrastusten lisäksi myös vapaamuotoisempia vapaa-ajanviettotapoja, kuten elokuvissa käyntiä ja tietokonepelien pelaamista. 64 % kaikista vastaajista ilmoitti tekevänsä vähintään viittä listan asioista, mutta harvemmin kuin kerran viikossa kuntoliikuntaa harrastavista nuorista vain 50 %:lla oli näin paljon muita vapaa-ajan aktiviteetteja.

Kaikkien vastanneiden keskuudessa yleisin vapaa-ajanviettotapa on elokuvissa, teatterissa, konserteissa tai taidenäyttelyissä käyminen. Kaikkein säännöllisimmin harrastetaan kuitenkin konsoli- tai tietokonepelejä ja lukemista.