Skip to content

Harrastamisen strategian valmistelu alkaa – Ministeri Terho: Harrastamisen on oltava mahdollista kaikille lapsille ja nuorille

15.06.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 13.6.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseksi yhteistä strategiaa ja mitattavia tavoitteita valtionhallinnolle. Harrastamisen strategia valmistuu loppuvuodesta.

– Harrastamisen strategian tavoitteena on kehittää harrastamista konkreettisin toimenpitein, jotta harrastaminen olisi aidosti kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuus, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho sanoo.

Ministeri Terhon mukaan harrastamisen esteet tulee nostaa esiin ja purkaa.

– Harrastamista on edistetty yli kahdessakymmenessä ohjelmassa ja linjauksessa, mutta selkeää strategista ohjelmaa, jossa lasten ja nuorten harrastustoimintaa olisi käsitelty eri toimijoiden näkökulmasta, ei löydy. Nyt sellainen tehdään.

– Valtionhallinnolta tarvitaan harrastamisen edistämiseksi konkreettisia ja mitattavia tavoitteita, jotka strategiassa kytketään keinoihin ja rahoitukseen.

Strategian valmistelua pohjustettiin 13.6. opetus- ja kulttuuriministeriön, valtion liikuntaneuvoston ja valtion nuorisoneuvoston järjestämässä tilaisuudessa, jossa keskusteltiin lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittämisestä. Strategiatyö jatkuu neuvostojen johdolla, ja harrastamisen strategia julkaistaan loppuvuodesta.

Valtion nuorisoneuvosto ja valtion liikuntaneuvosto esittivät tammikuussa, että valtionneuvosto laatisi strategisen ohjelman lasten ja nuorten harrastamisen edistämisestä. Kannanotossaan ne korostivat, että ohjelmassa tulisi huomioida erityisesti harrastustoiminnan katveeseen jäävät lapset ja nuoret.

– Valmistelussa olevan harrastuspassin myötä harrastustakuun toteutumisessa otetaan merkittävä askel, Terho toteaa. – Yläkouluikäisille tarkoitetun harrastuspassin ideaa kehitetään yhdessä nuorten kanssa. Ensi syksynä passia pilotoidaan muutamissa kunnissa ja vuoden 2019 alusta passi on kuntien käytössä.

Lisätietoja:

– erityisavustaja Toni Ahva, p. 0295 330 340
– ylijohtaja Esko Ranto, p. 0295 330 115

 

alkuperäinen tiedote: linkki