Media hanskassa – Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016 mediasta ja liikunnasta. Tutkimus on toteutettu yhteistyössä Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan, Nuorisotutkimusverkoston, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Valtion liikuntaneuvoston kanssa.

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksia voi ostaa painettuina kirjoina Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.