Uutiset

25.2.2021 |

Selvitys koronakriisin vaikutuksista nuorisotoimialaan käynnistynyt

Koronapandemian mukanaan tuoma poikkeustilanne on jatkunut pitkään. Mitä tänä aikana on tapahtunut nuorisotyölle ja sen eri toiminnoille? Vuosi sitten oltiin nuorisotyössä uuden ja yllättävän tilanteen edessä. Koronapandemia ja siitä johtuneet poikkeusolot ja rajoitukset vaikuttivat monin tavoin. Nuorisotyön joustavuus sekä nopea reagointikyky mahdollistivat toiminnan ripeän siirtymisen verkkoon. Poikkeusajasta huolimatta pystyttiin...

Lue lisää

15.2.2021 |

Kuntavaaligallupissa selvitetään nuorten äänestysaikeita

Valtion nuorisoneuvosto on teettänyt Taloustutkimuksella vaaligallupin nuorten 18-29-vuotiaiden äänestämisestä. Gallupissa on kysytty 18-29-vuotiailta nuorilta äänestyskäyttäytymisestä huhtikuun 2021 kuntavaaleissa sekä siitä, mistä nuoret haluavat tietoa ehdokkaista ja puolueista. Tarkoituksena on selvittää nuorten aikomusta äänestää, syitä äänestämättä jättämiselle sekä kampanjoinnista korona-aikana. Julkistustilaisuus järjestetään 11.3.2021 klo 9-10 etätilaisuutena. Linkki päivitetään internet-sivuille. OHJELMA...

Lue lisää

4.2.2021 |

Nuorisobarometri 2020 ja Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020 julkaisutilaisuuden ajankohdat päätetty

Nuorisobarometri 2020 julkaistaan 23.3.2021 klo 9-11 etätilaisuutena. Barometrin aiheena ovat nuorten palvelut – sote-palvelut, työvoimapalvelut sekä nuorisotyön palvelut. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020 julkaistaan 5.5.2021 etätilaisuutena. Vapaa-aikatutkimuksen aiheena ovat lasten ja nuorten harrastukset, vapaa-aika, järjestökiinnittyneisyys – erityisesti tutkimus luotaa lasten median käyttöä. Lisätietoa tulee piakkoin internet-sivuillemme. Valtion nuorisoneuvosto julkaisee...

Lue lisää

25.1.2021 |

Henkilövaihdoksia nuorisoneuvoston sihteeristössä

Pääsihteeri Anna-Maria Tenojoen virkavapaan aikana 1.2.2021 alkaen vs. pääsihteerinä toimii Eija Kauniskangas, ja 1.3.2021 alkaen vs. suunnittelijana Elina Peltonen.   Eijan työt nuorisoneuvostossa käynnistyivät suunnittelijan pestissä viime syksynä, jolloin työnkuvaan kuuluivat erityisesti arviointiin liittyvät tehtävät. Pääsihteerin sijaisuuden myötä työtehtävät laajenevat koskemaan laajemmin neuvoston toimintaa. Eijan tausta löytyy  nuorisotoimialalta ja koulutukseltaan...

Lue lisää

18.11.2020 |

Nuorisoneuvosto pyytää tarjouksia koronakriisin vaikutuksia nuorisotoimialaan koskevasta selvityksestä

Nuorisoneuvosto teettää kevään 2021 aikana selvityksen koronakriin vaikutuksista eri nuorisotyön ja -toiminnan muotoihin. Selvityksen tavoitteena on tarkastella kriisin vaikutuksia nuorten kanssa toimivien näkökulmasta. Keväällä 2020 maailmanlaajuisesti puhjennut COVID-19 pandemia ja siitä johtuneet poikkeusolot ja rajoitukset vaikuttivat monin tavoin nuorisotoimialaan. Nuorille suunnatut palvelut ja harrastustoiminta perustuvat paljolti sosiaalisiin kontakteihin, joita...

Lue lisää

10.11.2020 |

Nuorten elinolot -vuosikirja 2020 julkaistu

Nuorten perheet ja läheissuhteet – Nuorten elinolot -vuosikirja 2020 on julkaistu. Nuorisotutkimusseuran sivuilla olevan tiedotteen mukaan nuoret aikuiset kokevat perhe-elämän ja vapaa-ajan yhdistämisen haasteellisena, ja nuoret aikuiset asuvat yhä useammin yksin. Vuosikirja tuo esiin nuorten perhesuhteiden moninaisuuden ja perheen määrittelyn haasteita. Teoksessa perheiden merkityksiä tarkastellaan lasten ja nuorten sekä...

Lue lisää

8.10.2020 |

Valtion nuorisoneuvosto ja Tilastokeskus selvittivät nuorten mielipiteitä koronakriisissä

Valtion nuorisoneuvosto ja Tilastokeskus selvittivät nuorten mielipiteitä koronakriisistä Tilastokeskus selvitti valtion nuorisoneuvoston toimeksiannosta 15-29-vuotiaiden nuorten mielipiteitä koronakriisistä. Aineistona käytettiin valtioneuvoston kanslian ja Tilastokeskuksen Kansalaispulssi-kyselyä, jota on toteutettu 2-3 viikon välein huhtikuusta 2020 alkaen. Huhti-elokuun kierroksista muodostettiin erillinen yhdistelmäaineisto, jonka kokonaisvastaajamäärä oli 9 516. Nuoria aineistossa oli 1 593 henkilöä....

Lue lisää

2.10.2020 |

Sinustako kansikuvan tekijä?

Sinustako kansikuvan tekijä? Valtion nuorisoneuvosto etsii kansikuvapiirtäjää Nuorisobarometri 2020:lle sekä Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020:lle. Kumpikin julkaistaan keväällä 2021 yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran kanssa. Erityisesti toivomme nuorten, työuransa alussa olevien, henkilöiden näyttävän kykynsä. Sinun ei tarvitse olla vielä alan pitkäaikainen ammattilainen. Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometri...

Lue lisää

1 2 3 4 15