Uutiset

2.4.2019 | ,

Nuoret näkyviin! Valtion nuorisoneuvoston hallitusohjelmatavoitteet puolueille

Valtion nuorisoneuvosto näkee, että nuoret tulee nostaa tulevan hallitusohjelman keskiöön. Nuorisotyö ja -politiikka täytyy saada vahvasti osaksi hallitusohjelmaa. Uusimman Nuorisobarometrin (2018) mukaan suomalaiset nuoret ovat aiempaa kiinnostuneempia politiikasta ja yhteiskunnallinen aktiivisuus on lisääntynyt. Ilmastonmuutos, maailmanpoliittinen tilanne, kansainvälinen terrorismi ja maahanmuuttajien määrän lisääntyminen ovat nuoria huolettavia teemoja. Nuorilla on tärkeä...

Lue lisää

12.3.2019 |

Nuorisobarometri 2018: nuorten politiikkakiinnostus on ennätystasolla

Tiedote, valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusseura Julkaisuvapaa 12.3.2019, klo 00:01 TIEDOTE: Nuorten politiikkakiinnostus on ennätystasolla Nuorten asenteet demokratiaa kohtaan ovat myönteisiä ja nuoret arvostavat sitä. Vuoden 2018 Nuorisobarometrissa selvitettiin nuorten käsityksiä omista mahdollisuuksistaan ja keinoistaan vaikuttaa yhteiskunnassa. Nuorisobarometri osoittaa, että nuorten kiinnostus politiikkaan on kasvanut: Vuoden 2018 kyselyssä politiikasta ainakin...

Lue lisää

28.2.2019 |

Undersökning om barns och ungas fritid: möjligheterna till hobbyverksamhet är fortfarande långt i från jämlika

Pressmeddelande Statens idrottsråd, statens ungdomsråd, Ungdomsforskningssällskapet rf Får publiceras 28.2.2019, kl. 00.01 UNDERSÖKNING OM BARNS OCH UNGAS FRITID: MÖJLIGHETERNA TILL HOBBYVERKSAMHET ÄR FORTFARANDE LÅNGT I FRÅN JÄMLIKA Majoriteten av barnen och de unga anser sig vara rätt så nöjda med sitt liv. De unga är lyckligare än någonsin under...

Lue lisää

28.2.2019 |

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus: yhdenvertaiseen harrastamiseen on vielä matkaa

Tiedote Valtion liikuntaneuvosto, valtion nuorisoneuvosto sekä Nuorisotutkimusseura ry. Julkaisuvapaa 28.2.2019 kello 00.01. LASTEN JA NUORTEN VAPAA-AIKATUTKIMUS: YHDENVERTAISEEN HARRASTAMISEEN ON VIELÄ MATKAA Valtaosa lapsista ja nuorista kokee olevansa varsin tyytyväisiä elämäänsä. Nuoret ovat onnellisempia kuin kertaakaan viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Valtaosalla lapsista ja nuorista on myös jokin harrastus. Harrastavien lasten...

Lue lisää

1.2.2019 |

Arviointi nuorisovastuualueen valtionavustusprosessista

Valtion nuorisoneuvosto ja arviointi –ja avustustoimikunta ovat opetus-ja kulttuuriministeriön pyynnöstä tilanneet arvioinnin valtionavustusprosessista nuorisovastuualueen osalta. Owal Group Oy:n toteuttamassa arvioinnissa analysoidaan opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisovastuualueella valmisteltavien avustusten myöntämis- ja selvittämiskäytäntöjä sekä hakijoiden kokemuksia avustusprosessista. Arvioinnin kohteena olivat valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen, valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten ja nuorisokeskusten avustukset sekä erityisavustukset. Arviointi...

Lue lisää

28.11.2018 |

Nuoret palveluiden pauloissa – Nuorten elinolot 2018-vuosikirja on julkaistu

Nuorten asiakaskokemukset antavat suuntaa uudenlaisille palvelumalleille Moni nuori on pettynyt palveluista saamaansa apuun tai ei ole rohjennut hakeutua palveluihin häpeän, nolouden tai pelkojen vuoksi. Osa nuorista ei koe olevansa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden piirissä, vaan he ovat pudonneet niiden ulkopuolelle. Lähes kaikki nuoret (97 %) käyttävät perusterveydenhuollon palveluja. Pienellä...

Lue lisää

14.11.2018 |

Mikä on Nuorisobarometrin teema vuonna 2020?

Vuoden 2020 Nuorisobarometrin suunnittelu on käsillä ja otamme vastaan ehdotuksia teemasta. Ehdota aihetta vuoden 2020 Nuorisobarometrille 26.11.2018 mennessä. Viimeisimmät Nuorisobarometrin teemat ovat olleet: 2012 hyvinvoinnin sosiaalinen periytyvyys 2013 nuorten osallisuus 2014 yhdenvertaisuus ja syrjintä 2015 arjenhallinta 2016 tulevaisuus 2017 osaaminen ja koulutus 2018 valta ja vaikuttaminen Euroopassa 2019 työelämä...

Lue lisää

6.11.2018 |

Osallistu nuoriso- ja liikuntapolitiikan tulevaisuustyöhön

Opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto sekä valtion nuorisoneuvosto ja valtion liikuntaneuvosto ovat käynnistäneet työn systemaattisen ennakoinnin kehittämiseksi yhteistyössä Gaia Consultingin kanssa. Ennakoinnin tarkoituksena on tuottaa tulevaisuuskuvia nuorisotyön ja -politiikan sekä liikuntapolitiikan valmistelun ja päätöksenteon tueksi. Työn taustoittamiseksi ja tulevaisuuskuvien muodostamiseksi tehdään kysely, jolla kartoitetaan Sinun asiantuntijamielipidettäsi nuorisotyön...

Lue lisää

15.10.2018 |

Oletko sinä seuraavan Nuorisobarometrin kansikuvan piirtäjä?

Valtion nuorisoneuvosto etsii nuorta kansikuvapiirtäjää maaliskuussa 2019 julkaistavalle Nuorisobarometrille, jonka teema on valta ja vaikuttaminen Euroopassa. Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometrissa tartutaan aina ajankohtaisiin aiheisiin, toistaen kuitenkin säännöllisesti tiettyjä tutkimuskysymyksiä. Nuorisobarometrissa tarkastellaan näin ollen myös pidemmän aikavälin asennemuutoksia. Nuorisobarometri julkaistaan yhteistyössä valtion nuorisoneuvoston ja...

Lue lisää

15.6.2018 |

Harrastamisen strategian valmistelu alkaa – Ministeri Terho: Harrastamisen on oltava mahdollista kaikille lapsille ja nuorille

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 13.6.2018 Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseksi yhteistä strategiaa ja mitattavia tavoitteita valtionhallinnolle. Harrastamisen strategia valmistuu loppuvuodesta. – Harrastamisen strategian tavoitteena on kehittää harrastamista konkreettisin toimenpitein, jotta harrastaminen olisi aidosti kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuus, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho sanoo....

Lue lisää

1 2 3 4 12