Uutiset

6.6.2019 |

Valtion nuorisoneuvosto lausui tulevaan valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan otettavista asioista

Valtion nuorisoneuvosto on nuorisolain 6§ mukaisesti antanut lausuntonsa tulevaan valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan (VANUPO) otettavista asioista. Lausunnossaan neuvosto toivoo tulevalta VANUPOlta konkreettisia mittareita VANUPOn toteutumisen seuraamiseen sekä yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta ohjelman arvopohjaksi. Neuvoston lausunnossa nostetaan myös esille neljä nuorisopoliittisesti tärkeää ilmiötä, joihin tulevan VANUPOn tulisi tarttua. Lausunto...

Lue lisää

15.5.2019 |

Suurin osa 18-29 –vuotiaista nuorista aikoo äänestää europarlamenttivaaleissa

Valtion nuorisoneuvoston tuoreen mielipidemittauksen mukaan 67,2% nuorista aikoo äänestää tulevissa europarlamenttivaaleissa. Naisten ja miesten äänestyskäyttäytymisessä ei ole juurikaan eroa. Sen sijaan koulutustausta vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen merkittävästi: äänestämässä aikovat käydä varsinkin korkeakoulututkinnon suorittaneet tai sitä suorittamassa olevat (82,7 %) sekä ylioppilaat ja lukiolaiset (74,7 %). Ammatillisen perustutkinnon suorittaneista tai sitä suorittamassa...

Lue lisää

30.4.2019 |

Nuorisokeskustoimintaa arvioitiin

Valtion nuorisoneuvosto sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat tilanneet arvioinnin nuorisokeskustoiminnasta selvittäen nuorisokeskusten keinot edistää nuorisolain ja asetuksen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi selvitettiin nuorisokeskusten nuorisotyöllistä osaamista, alueellista vaikuttavuutta ja toiminnan vaikuttavuutta nuoriin. Arvioinnissa tarkasteltiin myös valtionavustuskäytäntöjen vaikutuksia nuorisokeskusten toiminnallisiin edellytyksiin, yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja nuorisotoiminnan laatuun. Myös nuorisokeskusten näkemyksiä heidän tulevaisuudennäkemyksistään muuttuvassa...

Lue lisää

25.4.2019 |

Valtion nuorisoneuvoston arviointien suositusyhteenveto

Valtion nuorisoneuvosto on kaudellaan 2015-2019 julkaissut yhteensä kolme arviointia valtionhallinnon toimenpiteiden nuorisopoliittista vaikutuksista. Arvioinneissa käsitellään valtionhallinnon toimenpiteitä lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseksi, opetus- ja kulttuuriministeriön avustusprosessia ja nuorisokeskustoimintaa. Suositusyhteenvedossa on katsottu kaikkien arviointien suosituksia niiden yhdistävien tekijöiden näkökulmasta. Jokaisen arvioinnin yksityiskohtaisemmat suositukset löytyvät selvityksistä, jotka ovat luettavissa täällä. Kauden...

Lue lisää

2.4.2019 | ,

Nuoret näkyviin! Valtion nuorisoneuvoston hallitusohjelmatavoitteet puolueille

Valtion nuorisoneuvosto näkee, että nuoret tulee nostaa tulevan hallitusohjelman keskiöön. Nuorisotyö ja -politiikka täytyy saada vahvasti osaksi hallitusohjelmaa. Uusimman Nuorisobarometrin (2018) mukaan suomalaiset nuoret ovat aiempaa kiinnostuneempia politiikasta ja yhteiskunnallinen aktiivisuus on lisääntynyt. Ilmastonmuutos, maailmanpoliittinen tilanne, kansainvälinen terrorismi ja maahanmuuttajien määrän lisääntyminen ovat nuoria huolettavia teemoja. Nuorilla on tärkeä...

Lue lisää

12.3.2019 |

Nuorisobarometri 2018: nuorten politiikkakiinnostus on ennätystasolla

Tiedote, valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusseura Julkaisuvapaa 12.3.2019, klo 00:01 TIEDOTE: Nuorten politiikkakiinnostus on ennätystasolla Nuorten asenteet demokratiaa kohtaan ovat myönteisiä ja nuoret arvostavat sitä. Vuoden 2018 Nuorisobarometrissa selvitettiin nuorten käsityksiä omista mahdollisuuksistaan ja keinoistaan vaikuttaa yhteiskunnassa. Nuorisobarometri osoittaa, että nuorten kiinnostus politiikkaan on kasvanut: Vuoden 2018 kyselyssä politiikasta ainakin...

Lue lisää

28.2.2019 |

Undersökning om barns och ungas fritid: möjligheterna till hobbyverksamhet är fortfarande långt i från jämlika

Pressmeddelande Statens idrottsråd, statens ungdomsråd, Ungdomsforskningssällskapet rf Får publiceras 28.2.2019, kl. 00.01 UNDERSÖKNING OM BARNS OCH UNGAS FRITID: MÖJLIGHETERNA TILL HOBBYVERKSAMHET ÄR FORTFARANDE LÅNGT I FRÅN JÄMLIKA Majoriteten av barnen och de unga anser sig vara rätt så nöjda med sitt liv. De unga är lyckligare än någonsin under...

Lue lisää

28.2.2019 |

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus: yhdenvertaiseen harrastamiseen on vielä matkaa

Tiedote Valtion liikuntaneuvosto, valtion nuorisoneuvosto sekä Nuorisotutkimusseura ry. Julkaisuvapaa 28.2.2019 kello 00.01. LASTEN JA NUORTEN VAPAA-AIKATUTKIMUS: YHDENVERTAISEEN HARRASTAMISEEN ON VIELÄ MATKAA Valtaosa lapsista ja nuorista kokee olevansa varsin tyytyväisiä elämäänsä. Nuoret ovat onnellisempia kuin kertaakaan viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Valtaosalla lapsista ja nuorista on myös jokin harrastus. Harrastavien lasten...

Lue lisää

1.2.2019 |

Arviointi nuorisovastuualueen valtionavustusprosessista

Valtion nuorisoneuvosto ja arviointi –ja avustustoimikunta ovat opetus-ja kulttuuriministeriön pyynnöstä tilanneet arvioinnin valtionavustusprosessista nuorisovastuualueen osalta. Owal Group Oy:n toteuttamassa arvioinnissa analysoidaan opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisovastuualueella valmisteltavien avustusten myöntämis- ja selvittämiskäytäntöjä sekä hakijoiden kokemuksia avustusprosessista. Arvioinnin kohteena olivat valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen, valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten ja nuorisokeskusten avustukset sekä erityisavustukset. Arviointi...

Lue lisää

28.11.2018 |

Nuoret palveluiden pauloissa – Nuorten elinolot 2018-vuosikirja on julkaistu

Nuorten asiakaskokemukset antavat suuntaa uudenlaisille palvelumalleille Moni nuori on pettynyt palveluista saamaansa apuun tai ei ole rohjennut hakeutua palveluihin häpeän, nolouden tai pelkojen vuoksi. Osa nuorista ei koe olevansa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden piirissä, vaan he ovat pudonneet niiden ulkopuolelle. Lähes kaikki nuoret (97 %) käyttävät perusterveydenhuollon palveluja. Pienellä...

Lue lisää

1 3 4 5 6 7 16