Skip to content

Keskustelu nuorten liikunta-aktiivisuudesta on avattu otakantaa.fi-palvelussa

23.09.2013

Nuora on avannut keskustelun otakantaa.fi-palvelussa saadakseen kerättyä erilaisia näkemyksiä nuorten liikunta-aktiivisuuteen liittyen.  Nuoria liikkeellä! – Nuorten vapaa-aikatutkimuksen 2013 yksi keskeinen havainto oli, että nuorten liikkuminen vähenee huomattavasti 15-vuoden iässä. Etenkin lasku näkyy poikien kohdalla: yli 20 % 15-19 –vuotiaista pojista ei harrasta minkäänlaista liikuntaa (ks. vapaa-aikatutkimuksen kuvio 46, s. 59). Vaikka ilmiö on havaittavissa muissakin maissa, liikunta-aktiivisuuden lasku on Suomessa selvästi muita maita jyrkempää.

Nuora haluaa varmistaa, että tutkimuksen tulokset vaikuttavat valtiossa ja kunnissa tehtäviin liikunta- ja nuorisopoliittisiin päätöksiin. Nuora kutsui elokuussa koolle asiantuntijaryhmän käymään läpi tutkimuksen tuloksia ja miettimään, mitä johtopäätöksiä tuloksista pitäisi tehdä. Ryhmä nosti esille kolme huolestuttavalta kuulostavaa tutkimustulosta ja alkoi hahmotella omia ratkaisuehdotuksiaan niihin.

Asiantuntijoiden lisäksi on syytä kuulla myös nuorten omia  näkemyksiä siitä, mitä tutkimustulokset kertovat ja mitä asioille pitäisi tehdä.

Nuora on päättänyt herättää keskustelua ryhmän ratkaisuehdotuksista otakantaa.fi –palvelussa syksyn 2013 aikana. Toivomme erityisesti saavamme kommentteja nuorilta itseltään. Ensimmäinen keskustelu koskee nuorten liikunta-aktiivisuuden laskua. Kysymme, onko tämä keskustelijoiden mielestä todellinen ongelma ja jos on, mitä sen korjaamiseksi voisi tehdä. Asiantuntijaryhmän ratkaisuehdotuksista ja tulevista keskusteluteemoista voi lukea Nuoran hankesivulla otakantaa.fi:ssa.

Keskustelu nuorten liikunta-aktiivisuudesta on auki 23.9.- 9.10. Sen jälkeen Nuora kokoaa yhteen sekä asiantuntijaryhmän ehdotukset että keskustelun tulokset nuorten liikkumista koskevaan kannanottoon.

Tervetuloa keskustelemaan!