Skip to content

Nuoran syyskausi käynnistyi

11.09.2013

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan Nuoran syyskauden ensimmäinen kokous pidettiin eilen tiistaina opetus- ja kulttuuriministeriössä. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa heinäkuussa julkistetun Nuorten vapaa-aikatutkimuksen tulosten hyödyntämisestä, Nuoran tutkimustoiminnan tulevaisuudesta sekä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman vuosiarvioinnin aikataulusta.

Nuorten vapaa-aikatutkimuksen tulosten hyödyntämisen osalta päätettiin, että elokuussa kokoontuneen asiantuntijaryhmän ehdotuksista avataan syksyn aikana keskusteluita otakantaa.fi -palvelussa, jotta erityisesti nuoria saadaan mukaan kommentoimaan ehdotuksia. Syksyn aikana käytävien keskustelujen pohjalta päätetään Nuoran mahdollisista kannanotoista vapaa-aikatutkimuksen aiheisiin liittyen.

Tärkein Nuoran tutkimustoiminnan tulevaisuutta koskeva päätös oli se, että Nuorten vapaa-aikatutkimusten ilmestymisväli vakiinnutetaan kahteen vuoteen. Tämän pohjalta hyväksyttiin nykyisen Nuoran loppukauden julkaisusuunnitelma, johon sisältyy vuosittaiset Nuorisobarometrit sekä Nuorten elinolot -vuosikirja vuonna 2014 ja Nuorten vapaa-aikatutkimus vuonna 2015.

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman (lanuke) vuosiarvioinnin osalta päätettiin pyrkiä hyväksymään tämänvuotinen arviointiraportti Nuoran joulukuun kokouksessa. Raportissa tarkastellaan erityisesti lanuken strategisten tavoitteiden 1 (Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi) ja 2 (Lapset ja nuoret voivat osallistua tasavertaisesti kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan toimintaan) toteutumista.